top of page

Service Design model

Alternativa prototyper

Inledning - Vad innebär denna fas?

 

Syftet med denna fas är att skapa koncept och prototyper utifrån de utvalda idéerna. Efter att ha fått olika idéer för lösning av problemet är det nu dags att välja ut vilka som ska vidareutvecklas till koncept och prototyper, och sedan ge dem en visuell och konkret form, för att kunna testa dem i nästa fas. Först väljs ett begränsat antal idéer ut, vanligtvis 3 – 5, och utvecklas till koncept. Dessa är korta visuella presentationer med viss text, som presenterar, förklarar och motiverar idén i ett nötskal och "säljer" den till intressenter. Prototyper presenterar en tjänst i grova drag, och skapas utifrån ett utvalt koncept, för att kunna testas och utvecklas. Visuella prototyper som innehåller funktioner ger mer information om de olika valda lösningarna, och testar även deras användbarhet.

Alternativa prototyper gör det möjligt att testa lösningar i olika utvecklingsfaser, från grova, tidiga prototyper med låg trovärdighet till slutliga avancerade prototyper. Olika prototyper utvecklas från samma koncept för att se vilken som kunde fungera bäst. Det är bättre att inte koncentrera alla idéer i en enda prototyp, utan istället sprida idéerna till olika för att utforska olika material och visuella lösningar. Förutom att idéerna sållas igenom, uppmuntrar det också till inspiration och kreativitet, och visar på olika sätt att kombinera de bästa delarna från flera alternativa prototyper till en gemensam lösning.

Varför är det viktigt för den kulturella och kreativa sektorn?

 

Att skapa alternativa prototyper är viktigt för företag och organisationer (t.ex. museer, gallerier och teatrar) inom den kulturella och kreativa sektorn, eftersom det ger en visuell representation av olika lösningar och deras funktioner. Prototyper är snabba och billiga, även om de  senare i utvecklingen också kan vara mer avancerade konstruktioner. De väcker idéerna till liv, uppmärksammar brister och ger möjlighet till vidare utforskning, Testning av olika lösningars användbarhet och hur tjänsten kunde anpassas för ändamålet, sparar också resurser och sänker risktagandet för organisationen. Ibland kan en idé se bra ut när den fortfarande är i abstrakt form, men när den omvandlas till en visuell prototyp kommer bristerna fram, eller så upptäcker man att den inte kommer att fungera i verkligheten.

Fallstudie

Emma är en smyckeskonstnär som driver ett litet företag, och hennes popularitet har ökat under åren. Kunderna uppmuntrar henne att öka sin närvaro på nätet för att få större synlighet och uppgradera sin verksamhet. Emma har fått idén att skapa en webbplats där hon kan visa upp sina verk och även erbjuda sina kunder individuell design. I det här skedet väljer hon att skapa en Lo-fi modell (ett snabbt och enkelt sätt att omvandla koncept till konkreta, testbara modeller), som innehåller skisser av hennes framtida webbplats, dess sidor och funktioner. Detta hjälper Emma att visualisera sin idé och testa hur hennes nya tjänst kommer att fungera.

Slutresultat av denna fas

Koncept och prototyper skapade utifrån de utvalda idéerna, och som ger en genomförbar lösning på problemet, och som kan testas i nästa fas, Testning.

Verktyg för fasen

Omforma koncept till en lättbegriplig visuell form.

Concept visualization.png

Utveckling av tjänster genom rollspel

Roleplay.png

En detaljerad utvärdering av en tjänst innan den färdigställs.

Service blueprint.png

Ett visuellt verktyg för att sortera och välja ut idéer.

Affinity diagramming.png

Snabba, enkla, billiga och lågteknologiska prototyper.

Low-fidelity prototype.png

Används för att skapa och testa snabba och enkla prototyper.

Rapid experiments.png

Rösta och välj idéer med hjälp av klistermärken

Dot voting.png
bottom of page