top of page

Service Design model

Rejäl undersökning 

Inledning - Vad handlar denna fas om?

 

Huvudsyftet med den här fasen är att undersöka det identifierade problemet och få en inblick i det. Att finna grundproblemet ger en bättre och fördjupad förståelse för problemet, och även en möjlighet att kunna finna de rätta verktygen för att kunna hantera det och finna en lösning. En rejäl undersökning innefattar också att skapa kontakt med kunderna och ta reda på mer om deras behov. På så sätt ger undersökningen en möjlighet att även identifiera kundernas önskemål för att kunna göra tjänster mer användarvänliga, hållbara och meningsfulla.

Varför är det viktigt för den kulturella och kreativa sektorn?

 

Att få mer insikt i problemet hjälper en att se olika aspekter av och finna information om det, vilket är viktigt för att kunna styra utvecklingsprocessen och till sist lösa problemet. Informationen kan handla om hur och varför tjänsten används, vem som är kopplad till tjänsten, vilka målgrupperna är, kulturella aspekter och andra användarfrågor. Förutom intressenter och kunder gör undersökningsfasen det också möjligt att lära sig mer om den egna organisationen, interna processer och rutiner, de produkter och tjänster man erbjuder och att se vilken personal som är avgörande för tjänstens funktion.

Fallstudie

Denna fas främjar en bättre förståelse för det identifierade problemet. Verktygen fokuserar på olika aspekter av ett bredare sammanhang, och visar på detaljer som hjälper kulturella och kreativa organisationer att se sina tjänster ur kundernas perspektiv. Ett rockband uppträder till exempel på lokala klubbar, men successivt har förfrågningarna om att uppträda minskat. Istället för de vanliga tre spelningarna i veckan är de nu engagerade endast en eller två kvällar. Efter att ha identifierat problemet, nämligen att färre människor går till klubbarna på torsdagskvällar på grund av finanskrisen, kan bandet använda sig av ett av verktygen för att få mer kunskap om just det. De kunde till exempel göra en empatikarta och sätta sig in i den vanliga klubb-besökarens situation, och genom det få en bild av hur man kunde förbättra upplevelsen för besökaren.

Slutresultat av denna fas

Rejäla undersökningsfasen ger dig kunskap och insikt för att börja utforska och generera idéer.

Verktyg för fasen

6 frågor för att få en helhetsbild

6 questions.png

En visuell karta av hur tjänsten fungerar, för undersökning och analys

Preliminary service blueprint.png

En karta för att få insikt i kundernas känslomässiga och kognitiva uppfattningar.

Empathy map.png

Intervjuer med bilder för att stimulera till mer spontana svar.

Image interview.png

En dokumentationsmetod för personers egna observationer och reflektioner.

Probing.png

En kartläggning av alla intressenter, deras betydelse och relationer.

Stakeholder map.png

Att få information om användarnas upplevelser genom observation.

Observation.png
bottom of page