top of page

Exit – Avslut

Vision Statement.png

Visionsförklaring

Duration.png

30 minuter

Learning material4.png
  • Pennor och markörer i olika färger

  • Papper eller dokument

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

I visionsförklaringen presenteras projektresultatet – den utvecklade tjänsten – med en tydlig översikt över den, dess mål och huvudtanke. Denna visuella beskrivning hjälper till att förklara tjänstens verkliga idé, nytta och värde, de utmaningar som den svarar an på och vilken lösning som ska kommuniceras till kunder, för allmänheten och internt. Den ger en vision för implementeringen av tjänsten och riktlinjer för marknadsföring, och kan bidra till företagets strategi.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Förbered en vision för din tjänst som innehåller:

1) En rubrik med huvudresultatet av din process, dvs. tjänsten du utvecklat

2) En kort beskrivning av lösningen, dvs. tjänstens syfte.

3) Viktiga fördelar och vinster som tjänsten ger användarna. Visa hur viktigt ditt arbete är, inte bara för kunderna utan också i ett bredare perspektiv – för samhälle, landet, världen. Det kan till exempel handla om att bevara kulturarvet eller förbättra det mentala välbefinnandet. Du kan också lägga till intressenter och samarbetspartners som kan dra nytta av tjänsten.

4) En kort beskrivning av dig själv: vem du är, vilka färdigheter du har, varför du gör det du gör och vad det betyder för dig, samt dina framtida ambitioner.

5) Den långsiktiga visionen med tjänsten – det långsiktiga målet – som också relaterar till dig själv och din yrkesidentitet.

2

Skriv på ett kort och lättfattligt sätt, så att alla kan förstå, och gör en infografik, eller sätt det i en annan visuell och organiserad form. Skriv den första meningen som sammanfattar visionsförklaringen på ett fängslande sätt, så att den är lätt att minnas. Lägg till bilder av visionen för att stöda och beskriva den ytterligare. Kom också ihåg att skriva i presens, som om du redan hade uppnått visionen, eftersom visionsförklaringen beskriver ett uppnått resultat och hur vi upplever det.

Tips och råd

Referenser och ytterligare läsning:

 

The components of a good vision statement by ChangeFactory:

https://www.changefactory.com.au/our-thinking/articles/the-components-of-a-good-vision-statement/

 

Vision or mission statement? by Ben Holliday

https://medium.com/leading-service-design/vision-or-mission-statement-9c6316ce813d

Other tools of this phase

En plan för genomförande och förverkligande av tjänsten.

Implementation roadmap.png

Visualisera insamlad feedback för uppföljning.

Feedback map.png

Utvärdering och uppföljning av kontaktytor – touchpoints – mellan kund och tjänsteleverantör.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page