top of page

Трансфер към пазарна реализация

Vision Statement.png

Изложение на визията

Duration.png

30 минути

Learning material4.png
  • Химикалки и маркери с различни цветове

  • Хартия или компютърен файл

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Изложението на визията представя резултатите от проекта, разработената услуга, като предоставя ясен преглед на нея, нейните цели и основната й философия. Тази визуална и вербална комуникация помага да се обясни истинската идея, ползата и стойността на услугата, предизвикателствата, на които тя отговаря, и с какво решение трябва да бъде съобщена на клиентите, обществеността и вътрешнофирмено. Тя предоставя визия за изпълнението на услугата, насоки за маркетинга и може да допринесе за стратегията на компанията.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Подгответе декларация за визията на вашата услуга, която ще включва:

Стъпка 1

Основният резултат от вашия процес, услугата като заглавие, целта на вашата работа.

1) Предизвикателството или проблемът, към който е насочена услугата.

2) Кратко описание на решението на предизвикателствата, т.е. намерението на услугата.

3) Основната полза, печалбите и изгодите, които услугата предоставя на потребителите.  Покажете значението на вашата работа не само за клиентите, но и в по-широка перспектива: общност, държава, свят. Например, това може да бъде поддържането на културното наследство или подобряването на психичното благополучие. Можете също така да добавите заинтересовани страни и сътрудници като бенефициенти.

4) Кратко описание на себе си: кой сте, какви са вашите умения, защо правите това, което правите, и какво означава то за вас, както и вашите бъдещи стремежи.

5) Дългосрочната визия, която искате да получите с услугата, дългосрочната цел, която също трябва да бъде във връзка с вас самите и вашата професионална идентичност. Имайте предвид дългосрочната перспектива.

Стъпка 2

Напишете всичко по кратък и достъпен начин, за да може всеки да го разбере, независимо от образованието му, и направете инфографика от него или го облечете в друга визуална и организирана форма. Напишете първото изречение, за да обобщите визията по завладяващ начин, за да бъде лесно запомнено. Добавете ключови изображения на визията, които да я подкрепят и описват. Не забравяйте също така да го поддържате в сегашно време, сякаш вече сте постигнали визията, тъй като изявлението за визията описва постигнат резултат и как се чувстваме по отношение на него.

Съвети за използване на този инструмент

Препратки и допълнителни материали:

 

Други инструменти от тази фаза

Визуализиране на събраната обратна връзка за мониторинг.

Feedback map.png

Непрекъснато проследяване на точките на контакт между клиента и доставчика на услуги.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page