top of page

Симулации

Touchpoint analysis.png

Интервюта за анализ на точките на допир

Duration.png

1-3 часа

Learning material4.png
  • Хартия с размер минимум А3, флипчарт или бяла дъска

  • Маркери с различни цветове и химикалки

  • Самозалепващи се листчета

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Точките на контакт са точките на взаимодействие между организацията и клиента. Това може да е онлайн резервация на влак, посещение при физиотерапевт или гледане на реклама на марката онлайн. Точките на допир са част от пътуването и преживяването на клиента (потребителя), но също така и моменти на истината, когато се тестват функционалността и ориентацията на услугата към потребителя и клиентът си изгражда мнение за услугата и компанията. Ето защо внимателният анализ на точките на допир на нова услуга е от основно значение. Превеждането на потребителите през пътуването и точките на допир, интервюирането им може да предостави много данни за техните преживявания, очаквания, функционалност и какво има смисъл в точките на допир.

Touchpoint_analysis_picture.png

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в група.

Стъпка 1

Създайте карта на пътуването на клиента за услугата, която ще бъде тествана. Можете да я създадете на голям лист хартия или на бяла дъска. Напишете името на услугата, на компанията или на себе си в горната част на хартията и започнете да маркирате услугата стъпка по стъпка. Можете да използвате химикалки или маркери с различни цветове или лепящи се листчета, за да подпомогнете процеса. Предимството на лепящите се листчета е, че можете да ги премествате при необходимост.

Стъпка 2

Върху шаблона, под всяка стъпка от пътуването на клиента, отбележете всички точки на контакт, т.е. точките на контакт между клиента и организацията. Това трябва да са всички онлайн и офлайн канали, като например имейли, реклами, моменти от обслужването на клиента в организацията, брошури, представяния и т.н.

Стъпка 3

Подгответе интервютата. Поканете 3-5 клиенти за качествени интервюта. Интервюирайте всеки от тях, като преминете през точките на допир. Можете да формулирате въпроси, които да ви помогнат да попитате за:

  • Техните общи коментари и мнения за точките на контакт

  • Какво според тях работи добре и какво не работи, какво има смисъл и какво не, какво може да се добави и какво трябва да се премахне

  • Техните реакции и мнения, както положителни, така и отрицателни

  • Техните очаквания

  • Техният опит с подобни услуги и точки на контакт.

Стъпка 4

Запишете всички отговори и ги анализирайте, като изброите под всяка точка на контакт какво работи добре и какво не, какво има смисъл и какво не, какво може да се добави и какво да се премахне, както и всяка друга информация и изразени емоции. Можете да ги напишете директно под или да ги запишете на самозалепващи се листчета. Предимството на лепящите се листчета е, че е лесно да ги премествате.

Стъпка 5

Направете доклад за подобряване на точките на допир въз основа на констатациите.

Съвети за използване на този инструмент

  • Културните елементи могат да повлияят на мнението за точките на контакт

Други инструменти от тази фаза

Матрица за оценка на качеството на прототипите за окончателен подбор.

Evaluation matrix.png

Тестване на ползваемостта на прототип.

Usability testing.png

Заинтересовани страни, които оценяват прототипи

Evaluation workshop.png

Пилотно тестване на окончателния прототип преди финализирането му

Piloting concept.png

Създаване на предложение за стойност.

Канава с предложение за стойност

Value proposition canvas.png
bottom of page