top of page

Service Design model

Анализиране на проблема

Въведение - Какво представлява тази фаза?

 

Целта на този етап е да се "идентифицира истинският проблем", основният проблем, който често се крие зад неяснотата на проблемното явление и по-очевидните проблеми. Например слабите продажби на продукти може да не се дължат на това, че продуктът е непривлекателен, а по-скоро на културни или практически аспекти, като например това, че продуктът е с неподходящ размер за стандартните апартаменти в страната. Ето защо е важно да се открие истинският проблем, основният проблем във въпроса. Също толкова важно е да се установи изходната ситуация на проекта, текущото състояние с всички негови предизвикателства, тъй като това помага при планирането на посоката за идентифициране на проблема.

Често проблемното явление е широкообхватно, недобре дефинирано и неясно, а по време на тази фаза могат да се идентифицират множество проблеми и възникващи въпроси. След като бъдат идентифицирани, те могат да бъдат анализирани и приоритизирани, за да се избере най-същественият проблем за решаване. Намирането на правилния проблем спестява пари, време и други ресурси. То дава възможност за намиране на нови възможности, както и за отговаряне и работа по правилния проблем. Ето защо процесът на дизайн на услуги започва оттук, като се идентифицира истинският проблем.

Защо е важна за културните и творческите сектори?

 

Намирането на правилния проблем дава отправна точка за разработване и въвеждане на иновации в услугите. То помага да се формира обща представа за проблема, както и за възможностите и потребностите от иновации. Това помага да се гарантира, че усилията се полагат в правилната посока, което е особено важно, когато се работи с ограничени ресурси.

казус от фазата

Тази фаза поставя началото на процеса на иновации и дизайн. Инструментите на тази фаза помагат да се определят областите и посоката на процеса на дизайн и иновации. Например, когато по-малко хора, отколкото преди, участват в клас по танци, причините за това могат да бъдат различни - демографски промени и промени във възрастовото разпределение в района, повишена безработица, която кара семействата да намалят разходите си за хобита, неудовлетвореност на клиентите от класа или намалено разпространение на здравословни навици в региона. В този случай например инструментът за картографиране на клиентското преживяване може да помогне за картографиране на текущия опит на клиентите с продукта и да открие къде в преживяването им е необходима иновация. За сметка на това инструментът за проучване на медиите и тенденциите може да се използва за откриване на тенденции в обществото (например повишена безработица) или за проучване на пазара и иновациите, които се осъществяват в сектора.

Крайни резултати от тази фаза

В края на този етап е идентифициран истинският/коренният проблем, по който трябва да се работи. Инструментът за кратко описание на проекта може да се използва за по-подробно определяне на целта на проекта

Инструменти на фазата

Преживяване на услугата от първа ръка

(Service safari).png

Визуална карта на пътуването на клиента

(Customer journey map2).png

Визуална диаграма на възможностите

Opportunity mind map.png

Проучване на съществуващата област на предизвикателство

Media and trend study3.png

Изслушване на съществуващите клиенти и анализиране на обратната връзка.

Analysing customer feedback.png

Проектното задание представлява кратък преглед на жизненоважни аспекти на даден проект.

Design brief.png
bottom of page