top of page

Vaihtoehtoiset prototyypit

Affinity diagramming.png

Merkitysten luokittelu

Duration.png

30-40 minuuttia

Learning material4.png
  • Valkotaulu tai seinä

  • Aikaisemmin luodut ideat

  • Tusseja

  • Teippiä, jolla ideat kiinnitetään seinään tai tauluun

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Merkitysten luokittelu (affinity diagram) on visuaalinen työkalu ideoiden järjestämiseen. Siinä ideat ryhmitellään samankaltaisiin teemoihin ja luokkiin. Merkitysten luokittelu on hyödyllinen työkalu ideointivaiheen jälkeen, kun ideoita valitaan kehitettäviksi konsepteiksi ja prototyypeiksi. Se auttaa luomaan uusia yhteyksiä ideoiden välille ja mahdollistaa niiden yhdistämisen uusiksi konsepteiksi.

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Kerää Ideointi-vaiheessa syntyneet ideat ja kiinnitä ne taululle tai seinälle.

2

Ryhmittele samankaltaiset ideat ryhmiin, kunnes sinulla on joukko erillisiä idealuokkia.

3

Järjestä ja tiivistä luokkien vastaukset, eli katso mitkä luokkien sisäiset vastaukset ovat päällekkäisiä ja yhdistä ne toisiinsa (esimerkiksi 5 ideaa ”joukkoliikenteen sovellus”), ja otsikoi luokat.

4

Tutki idealuokkia. Mitkä ideat todennäköisemmin ratkaisevat ongelman? Kirjaa ideoihin "todennäköisimmin ratkaisun tuovat", "vähemmän todennäköisesti ratkaisun tuovat" tai lisää oma otsikko kuvaamaan kyseisiä ideaita. Parhaista ideoista kehitetään konsepteja ja prototyyppejä CREATE-kehitysprosessin seuraavassa vaiheessa.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Varmista, että ihmisillä on tilaa liikkua ideoiden ympärillä ja lisätä niihin muistiinpanojaan.

  • Pidä huolta, että ideat ovat nopeasti ymmärrettäviä ja yksinkertaisesti esitettyjä, esimerkiksi muutamalla sanalla tai kuvalla.

  • Pidä tallessa ne ideat, joita ei valittu tällä kertaa, sillä ne voivat olla hyödyllisiä myöhemmin.

  • Merkitysten luokittelua käytetään normaalisti tutkimustiedon järjestelyyn ja analysointiin.

Vaiheen muut työkalut

Konseptin vieminen helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon

Concept visualization.png

Palvelujen prototypointi roolileikin avulla

Roleplay.png

Palvelun prototyypin arviointi

Service blueprint.png

Nopeita, yksinkertaisia, halpoja ja matalan teknologiatason prototyyppejä

Low-fidelity prototype.png

Menetelmä nopeiden ja helppojen prototyyppien luomiseen

Rapid experiments.png

Ideoiden visuaalinen äänestys

Dot voting.png
bottom of page