top of page

Vaihtoehtoiset prototyypit

Roleplay.png

Roolileikki

Duration.png

1-2 tuntia

Learning material4.png
  • Käsikirjoitus/skenaario ohjeineen

  • Paperi ja kynä muistiinpanojen tekemiseen

  • Videotallennus (jos mahdollista)

  • Rekvisiitta ja skenaariot

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Roolileikki auttaa keräämään käyttäjäkokemusta palvelun prototyypistä ja muokkaamaan  sitä tuomalla käyttäjäkokemuksen esiin palvelutilanteiden leikkimisen kautta. Roolileikin aikana osallistujat elävät palvelua toimien ja reagoiden siihen luonnollisella tavalla. Tämä tarjoaa autenttista tietoa ja auttaa ymmärtämään käyttäjien vaatimuksia ja odotuksia. Roolileikissä sama palvelu voidaan käydä läpi eri versioita (prototyyppeinä), joissa jokin palvelun osa tai ominaisuus on muutettu. Näin saadaan tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden synnyttämistä käyttökokemuksista sekä palvelun toiminnallisista ominaisuuksista.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Valmista käsikirjoitus palvelun prototyypin roolileikkiin. Ideoista ja ratkaistavasta ongelmasta riippuen, sinulla voi olla erilaisia skenaarioita käsikirjoituksessa, joista jokainen muuttaa tiettyjä palvelun elementtejä ja johtavat erilaiseen käyttäjäkokemukseen.

2

Jaa osallistujille roolipelin käsikirjoitus ja pyydä heitä leikkimään se läpi omina itsenään tai ottamaan ohjeiden mukaiset roolit. Rohkaise heitä uppoutumaan käsikirjoitukseen ja rooleihinsa, ja esittämään ne mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

3

Aloittakaa roolileikki. Anna osallistujien roolileikkiä palvelu läpi rauhassa. Tarkkaile heidän toimintaansa ja reaktioitaan puuttumatta prosessiin ja tee niistä muistiinpanoja.

4

Pyydä osallistujia roolileikin jälkeen pohtimaan palvelua ja vuorovaikutusta sen kanssa ja sen aikana. Kirjaa ylös heidän kokemuksensa ja kommenttinsa.

5

Käy läpi tulokset. Voit tehdä muutoksia palvelun prototyyppiin, ja roolileikkiä läpi tämän muutetun version tai muita palvelun skenaarioita nähdäksesi, vaikuttaako yksityiskohtien muuttaminen osallistujien palvelukokemukseen.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Mikäli mahdollista, tallenna roolileikki videolle. Tällä tavalla voit katsoa sen myöhemmin läpi uudelleen, ja havaita yksityiskohtia tai vivahteita leikityssä palvelussa, joita et ehkä huomannut aikaisemmin.

  • Jos sinulla on aikaa, yritä toistaa sama skenaario eri osallistujien kanssa ymmärtääksesi, kuinka eri käyttäjät toimisivat samassa tilanteessa.

Vaiheen muut työkalut

Konseptin vieminen helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon

Concept visualization.png

Palvelun prototyypin arviointi

Service blueprint.png

Visuaalinen työkalu ideoiden luokitteluun ja valintaan

Affinity diagramming.png

Nopeita, yksinkertaisia, halpoja ja matalan teknologiatason prototyyppejä

Low-fidelity prototype.png

Menetelmä nopeiden ja helppojen prototyyppien luomiseen

Rapid experiments.png

Ideoiden visuaalinen äänestys

Dot voting.png
bottom of page