top of page

Vaihtoehtoiset prototyypit

Rapid experiments.png

Nopeat kokeilut

Duration.png

30-40 minuuttia

Learning material4.png
  • Paperia

  • Värikyniä

  • Sakset/liimaa

  • Prototyyppi- ja ideakohtaisia materiaaleja ja tarvikkeita

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Nopeilla kokeiluilla kehitetään yksinkertaisia, helppoja ja nopeita prototyyppejä testattavaksi kohdeyleisön kanssa. Tavoitteena on kerätä kehityksen varhaisessa vaiheessa palautetta konsepteista ja prototyypeistä, jotta saadaan selville, toimiiko mahdollinen palvelu tai sen ominaisuudet tai mikä palvelun vaihtoehtoinen versio toimii parhaiten, ennen kuin jalostetaan niitä lopullisiksi konsepteiksi ja prototyypeiksi. Nopeat kokeilut auttavat nopeasti löytämään suunnan lopulliselle ratkaisulle, ovat helppoja toteuttaa, eivätkä vaadi paljon aikaa, lisäkoulutusta eikä lisäkustannuksia.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Pohdi aluksi palvelun vaatimuksia (service requirements) ja mitä haluat saavuttaa nopeilla kokeiluillasi.

2

Valitse osallistujat kokeilemaan nopeita prototyyppejä. Ihannetapauksessa näiden tulisi vastata kohdeasiakkaidesi profiilia.

3

Kehitä nopeat prototyypit. Näiden tulisi olla helppoja valmistaa ja tarvittaessa testauksen aikana muokattavia.

4

Esittele nopeat kokeilut – prototyypit testaajille ja aloittakaa niiden testaaminen. Toista ja luo uusia nopeita kokeiluja niin monta kertaa kuin on tarpeen. Kysy osallistujilta palautetta nopeista kokeiluista. Analysoi vastaukset ja tulokset ja, jos mahdollista, tee muutoksia prototyyppeihin testataksesi niitä uudelleen. Muutosten tekeminen testaamistilanteessa auttaa sinua testaamaan useita erilaisia ominaisuuksia.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

Lisää aiheesta:

Vaiheen muut työkalut

Konseptin vieminen helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon

Concept visualization.png

Palvelujen prototypointi roolileikin avulla

Roleplay.png

Palvelun prototyypin arviointi

Service blueprint.png

Nopeita, yksinkertaisia, halpoja ja matalan teknologiatason prototyyppejä

Low-fidelity prototype.png

Visuaalinen työkalu ideoiden luokitteluun ja valintaan

Affinity diagramming.png

Ideoiden visuaalinen äänestys

Dot voting.png
bottom of page