top of page

Vaihtoehtoiset prototyypit

Dot voting.png

Visuaalinen äänestys

Duration.png

30 minuuttia

Learning material4.png
  • Valkotaulu, pöytä tai seinä, johon voit laittaa ideoita äänestettäväksi

  • Pieniä pyöreitä tarroja. Vaihtoehtoisesti muun mallisia tarroja tai pieniä post-it -lappuja.

  • Erivärisiä tusseja

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Visuaalista äänestystä käytetään ideoiden valitsemiseen ja niiden määrän rajaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös konseptien valintaan. Äänestys tapahtuu pienillä pyöreillä tarroilla ja eniten ääniä saaneet ideat valitaan.

Miten käytät tätä työkalua?

 

Ideaalitilanteessa työkalua käytetään ryhmässä. Jos henkilö käyttää sitä yksin, voi hän valjastaa esimerkiksi asiakkaita tai sosiaalisen median, esimerkiksi Pinterestin, äänestämiseen ja mielipiteiden antamiseen.

1

Valmista ideat tai konseptit äänestystä varten asettamalla ne seinälle, taululle tai pöydille. Muista jättää ihmisille tilaa liikkua niiden ympärillä.

2

Kerro osallistujille lyhyesti tilaisuuden tavoitteista ja jaa heille pyöreitä tarroja äänestykseen. Jokaisella osallistujalla tulisi olla vähemmän tarroja kuin ideoita on arvioitavaksi, esimerkiksi 6 tarraa 10 ideaa varten. Pyydä osallistujia kiinnittämään tarra niiden ideoiden viereen, joista he pitävät eniten. Vaihtoehtoisesti he voivat myös piirtää kunkin idean alle rastin sille varatulle äänestysalueelle. Anna osallistujille 5 minuuttia aikaa äänestää tarroilla. Aika voi olla pidempi, jos osallistujia on paljon. Mikäli osallistujia on paljon, voidaan ryhmä jakaa äänestysvuoroihin.

3

Laske annetut äänet ja valitse 3-5 eniten ääniä saanutta ideaa jatkokehitystä varten.

4

Suorita tarvittaessa toinen arviointikierros ideoiden valitsemiseksi, jos ideat tai konseptit ovat saaneet yhtä monta ääntä.

5

Ideoiden valinnan jälkeen, anna jokaiselle osallistujalle 5 minuuttia aikaa kirjoittaa kommentteja jokaisesta valitusta ideasta post-it -lapuille.

6

Keskustelkaa valituista ideoista yhdessä niiden tarkentamiseksi ja kehittämiseksi. Ideoita voidaan myös yhdistää kokonaan uusiksi ideoiksi.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Erilaisia tarroja voidaan käyttää herättämään erilaisia tunteita ja motivoimaan, esimerkiksi lapset voivat käyttää sydämen tai tähden muotoisia tarroja, tai äänestykseen voidaan käyttää muita asioita ja esineitä, kuten tikkoja, leimoja tai hedelmärakeita.

Vaiheen muut työkalut

Konseptin vieminen helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon

Concept visualization.png

Palvelujen prototypointi roolileikin avulla

Roleplay.png

Palvelun prototyypin arviointi

Service blueprint.png

Nopeita, yksinkertaisia, halpoja ja matalan teknologiatason prototyyppejä

Low-fidelity prototype.png

Visuaalinen työkalu ideoiden luokitteluun ja valintaan

Affinity diagramming.png

Menetelmä nopeiden ja helppojen prototyyppien luomiseen

Rapid experiments.png
bottom of page