top of page

Vaihtoehtoiset prototyypit

Low-fidelity prototype.png

Karkeat prototyypit

Duration.png

30 minuuttia

Learning material4.png
  • Paperia

  • Värikyniä

  • Sakset/liimaa ja muita tarvikkeita

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Karkeat prototyypit ovat nopeita, yksinkertaisia, halpoja ja matalan teknologian prototyyppejä, usein ensimmäisiä prototyyppiversioita, jotka ovat luotu valituista konsepteista. Tavoitteena on testata palvelun/tuotteen ideaa ja sen toimivuutta ennen kuin siitä aletaan kehittämään edistyneempiä prototyyppejä. Usein karkeiden prototyyppien rakentamiseen käytetään esimerkiksi paperia ja pahvia, joille on piirretty konseptin päätoiminnot. Tämä edullinen menetelmä auttaa visualisoimaan prototyyppejä riittävän hyvin, jotta niistä saadaan kehityksen alkuvaiheissa kerättyä palautetta analysoitavaksi. Jotta voidaan keskittyä ratkaisuehdotuksen perusideaan, karkeiden prototyyppien ei tule olla hienostuneita.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Mieti ensin, mitkä ovat palvelun vaatimukset, ja mitä haluat saavuttaa karkealla prototyypilläsi.

2

Suunnittele miten toteutat karkean prototyypin, jotta se parhaiten tuo esiin palvelun idean. Teetkö sen esimerkiksi pahvista, kuvasarjana paperilla tai vaikka legojen ja muiden materiaalien yhdistelmänä. Ota huomioon myös, millaisia palvelun käyttäjät ovat, käytettävissäsi olevat resurssit sekä tavat, joilla voit saada palautetta.

3

Rakenna karkea prototyyppi. Älä huolehdi siitä, miltä se näyttää. Ulkonäköä tärkeämpää on, että se esittelee palvelun idean ja perustoiminnot, ja että voit testata sillä palvelua asiakkaidesi kanssa.

4

Testaa karkea prototyyppi käyttäjillä. Valmista testin tavoite, testaustila, testaajille esitettävät kysymykset ja kutsu osallistujat. Aloita testaustilaisuus esittelemättä tilaisuuden tavoite ja prototyyppi osallistujille. Jaa siihen liittyvät materiaalit osallistujille ja aloittakaa testaaminen. Kirjoita ylös testauksen aikaiset kommentit. Keskustelkaa prototyypistä ja osallistujien kokemuksesta testauksen lopuksi. Kirjoita ylös myös nämä vastaukset. Testauksen osallistujamäärästä riippuen (yleensä 10-15) voit järjestää muutaman erillisen testaussession tai jakaa vuoroja testaustapahtumassa.

5

Analysoi saamasi palaute.  Mitä muutoksia prototyyppiin pitäisi tehdä? Mihin testaajat olivat tyytyväisiä?

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Esimerkiksi verkkosivustoja ja sovelluksia on helppo testata karkeilla prototyypeillä.

  • Yksi karkean prototyypin vertauskuva voisi olla paperinukke.

Vaiheen muut työkalut

Konseptin vieminen helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon

Concept visualization.png

Palvelujen prototypointi roolileikin avulla

Roleplay.png

Palvelun prototyypin arviointi

Service blueprint.png

Visuaalinen työkalu ideoiden luokitteluun ja valintaan

Affinity diagramming.png

Menetelmä nopeiden ja helppojen prototyyppien luomiseen

Rapid experiments.png

Ideoiden visuaalinen äänestys

Dot voting.png
bottom of page