top of page

Ongelman kartoittaminen

Design brief.png

Toimintasuunnitelma

Duration.png

30-45 minuuttia

  • Puhelin/tapaamispaikka/virtuaalinen kokousalusta

  • Aikaisemnat Ongelman kartoittaminen-vaiheen tulokset

  • Paperia, Word-tiedosto

  • Kynä

Learning material4.png

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Toimintasuunnitelma määrittelee muotoiluprosessin tavoitteen, ja miten aloittaa se. Se on ongelmanratkaisuprosessin lähtökohta ja antaa suunnan ja luo strategian innovoinnille sekä määritelmät tehtäville. Normaalisti se perustuu asiakkaan kanssa käytyihin keskusteluihin, mutta tämä versio näyttää, miten se voidaan luoda myös toisella tavalla. Toimintasuunnitelma määrittelee työn raamit – mitä suunnitellaan, kenelle suunnitellaan (eli asiakkaat), sekä projektin tarpeet ja vaatimukset. Toimintasuunnitelma selkeyttää työtä. Se vie palveluinnovointiprosessin kohti seuraavaa kehitysvaihetta, Tutkimusta.

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä. Tehtäviä voidaan jakaa osallistujien kesken.

1

Valitse aikaisemman tämän vaiheen muista työkaluista saamasi tiedon perusteella projektissasi ratkaistava ongelma, jonka parissa työskentelet Tutkimus-vaiheessa.

2

Ota paperia tai avaa tiedosto, ja lisää siihen otsikko, joka voi olla esimerkiksi oma nimesi/yrityksesi nimi, ratkaistavan ongelman nimi ja päivämäärä. Voit myös lisätä lyhyen kuvauksen yrityksestäsi/organisaatiostasi. Kirjoita seuraavaksi otsikon alle seuraavat alaotsikot ja kuvaile jokaista kohtaa alla olevien ohjeiden mukaisesti.

3

Yleiskatsaus projektista ja sen päämäärä: Mitä aiot tehdä ja miksi, mitä haluat ratkaista. Tämä voi olla esimerkiksi tarve täyttää hotellihuoneet sesonkiajan ulkopuolella.

4

Tavoitteet: Määrittele ja listaa tavoitteesi, jotka auttavat päämäärän saavuttamisessa. Ne voivat olla yksityiskohtaisia ja täsmällisiä, sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita, esimerkiksi "Sesongin ulkopuolisena aikana huoneiden varausten kasvattaminen 40 % tänä vuonna ja 20% jokaisena tulevana kolmena vuotena”; "Sesongin ulkopuolisten erityiskohderyhmien ja palvelujen tunnistaminen.”

5

Toteutus ja seuranta: Mitä aiot tehdä ja mitä et tee suunnittelemassasi projektissa? Määrittele projektisi tuotteet ja tulokset, ja näiden toimittamisen määräajat. Mieti miten pidät projektisi ajan tasalla.

6

Kohderyhmä: Määrittele kohderyhmä/markkinat mahdollisimman tarkasti. Saat paremman käsityksen siitä mitä teet, kun sinulla on hyvä käsitys kohderyhmästä/markkinoista, ja näiden profiilista, tarpeista ja mieltymyksistä.

7

Materiaalit ja resurssit: Suunnittele, mitä materiaaleja ja resursseja tarvitset projektia varten, ja tuo ne projektin saataville.

8

Aikataulu ja budjetti: Luo projektille realistinen aikataulu ja budjetti. Pohdi, kuinka monta henkilöä työskentelee projektissa, ja miten paljon. Aikajanan luominen auttaa projektin toteuttamisessa ja sen toteutumisen valvomisessa.

9

Muu tarvittava tieto: Lisää kaikki muu hyödyllinen tieto projektille, esimerkiksi kilpailu tai lakiseikat.

10

Katso toimintasuunnitelmaasi, ja tee siihen viimeiset muutokset ja parannukset. Toimintasuunnitelma vie sinut kehitysprosessin seuraavaan vaiheeseen.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Muistathan, että toimintasuunnitelman tulee olla lyhyt, hyvin jäsennelty ja selkeä.

  • Voit lisätä toimintasuunnitelmaan myös, mitä projektin halutaan ja ei haluta sisältävän ("älä tee" -lista).

  • Voit olla itse oma asiakkaasi toimintasuunnitelmaa tehdessäsi, tai voit tehdä sen yhdessä muiden kulttuuri- ja luovan sektorin toimijoiden kanssa, jolloin jokainen esiintyy asiakkaana toiselle.

Vaiheen muut työkalut

Työn tarkoituksen ja tavoitteen asettaminen

Intent statement.png

Palvelun kokeminen omakohtaisesti paikan päällä

(Service safari).png

Visuaalinen kuvaus asiakkaan palvelupolusta

(Customer journey map2).png

Visuaalinen yleiskuva mahdollisuuksista

Opportunity mind map.png

Asiakkaiden kuunteleminen ja asiakaspalautteen analysointi.

Analysing customer feedback.png
bottom of page