top of page

Ongelman kartoittaminen

Media and trend study3.png

Media-, trendi- ja kirjallisuuskartoitus

Duration.png

45-60 minuuttia/ avoin esimerkiksi muutamasta päivästä jatkuvaan prosessiin

 • Tietokone, kannettava, tabletti

 • Internet

 • Erilaisia medialähteitä, kuten sanomalehdet ja sosiaalinen media

 • Muistivihko/päiväkirja

 • Kyniä

 • Kamera/puhelin

 • Valkotaulu

 • Post-it -lappuja

Learning material4.png

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Media-, trendi- ja kirjallisuuskartoitusta käytetään tietyn ongelma- tai aihealueen tutkimiseen, jotta löydettäisiin ratkaistava ongelma. Se antaa yleiskatsauksen tämänhetkisistä ja menneistä tilanteista, trendeistä, mahdollisuuksista, haasteista ja muista ongelma-alueeseen liittyvistä asioista, sekä siitä, mitkä ovat olleet toimivia ja toimimattomia ratkaisuja ja lähestymistapoja. Media-, trendi- ja kirjallisuuskartoitus voi olla myös jatkuva prosessi, jolla seurataan yhteiskunnan ja toimialan tapahtumia uusien liikeideoiden löytämiseksi ja muutoksiin varautumiseksi.

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä. Tehtäviä voidaan jakaa osallistujien kesken.

1

Aloita tutkimaan valittua ongelma-aluetta verkko- ja painetusta mediasta, kirjallisuudesta, sosiaalisesta mediasta ja muista lähteistä, kuten kaupat, valitsemalla ongelmaan sopivimmat lähteet. Tutki, mitä tietoa ongelma-alueesta on tarjolla, ja mitä siitä sanotaan syventääksesi näkemystäsi siitä ja tunnistaaksesi siihen liittyvät nykyiset ja tulevat trendit, haasteet ja mahdollisuudet, sekä mitkä toimenpiteet ovat toimineet ja mitkä eivät. Tee kirjallisia ja visuaalisia muistiinpanoja löydöistäsi ja havainnoistasi.

2

Kerättyäsi tarpeeksi tietoa ala etsimään samankaltaisuuksia ja säännönmukaisuuksia löydöistäsi. Ne antavat yleiskuvan tutkittavasta ilmiöstä ja paljastavat siihen liittyviä kategorioita.

3

Aloita tiedon ja havaitsemiesi mallien järjestäminen ja luokitteleminen tunnistamiisi ryhmiin, mukaan lukien aikaisemmat ja nykyiset tilanteet sekä ratkaisut, tulevaisuuden trendit, haasteet, mahdollisuudet, mikä näyttää toimineen ja mikä ei. Lisää kategorioita, jotka koet hyödyllisiksi. Käytä tarkoitukseen sopivaa luokittelutapaa. Voit esimerkiksi kirjoittaa jokaisen esiin nousevan asian post-it -lapuille, joita voit ryhmitellä ja siirtää ryhmästä toiseen tarpeen mukaan.

4

Tee yhteenveto kunkin luokan tärkeimmistä asioista. Tämä auttaa sinua tunnistamaan taustalla olevan ratkaistavan ongelman, ja mitkä aikaisemmat keinot ovat toimineet siihen ja mitkä eivät.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

 • Varmista, että käytät tutkimuksessasi luotettavia Internet-lähteitä.

 • Voit myös tarkastella asiakkaiden arvioita kilpailijoiden palveluista/tuotteista.

 • Työkaluja sosiaalisen median trendien tutkimiseen ovat Google Trends ja Hootsuite. Sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookilla, on yleensä työkaluja, joiden avulla voit analysoida kyseisten alustojen trendejä.

Vaiheen muut työkalut

Työn tarkoituksen ja tavoitteen asettaminen

Intent statement.png

Palvelun kokeminen omakohtaisesti paikan päällä

(Service safari).png

Visuaalinen kuvaus asiakkaan palvelupolusta

(Customer journey map2).png

Visuaalinen yleiskuva mahdollisuuksista

Opportunity mind map.png

Asiakkaiden kuunteleminen ja asiakaspalautteen analysointi.

Analysing customer feedback.png

Lyhyt yleiskuva projektista ja sen tärkeistä elementeistä   

Design brief.png
bottom of page