top of page

Ongelman kartoittaminen

Intent statement.png

Tavoitteiden asettaminen

Duration.png

30-45 minuuttia

  • Erivärisiä kyniä

  • Post-it -lappuja

  • A3- tai A4-kokoisia paperiarkkeja tai tietokone

Learning material4.png

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Tavoitteiden asettaminen ilmaisee työsi tarkoituksen lauseella tai lyhyellä 4-8 lauseen kappaleella. Se auttaa määrittelemään työtä ohjaavan näkemyksen, ja siksi se voikin ohjata ratkaistavan ongelman kartoittamista Ongelman kartoittaminen-vaiheen aikana. Tavoitteiden asettamisen tulee antaa lyhyt ja tarkka käsitys siitä, mitä teet, miksi teet, ja mikä on työn aiottu tavoite.

 

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä. Tehtäviä voidaan jakaa osallistujien kesken.

1

Pohdi ongelma-aluetta ja sen ilmiöitä, joihin haluat keskittyä. Luo useita vaihtoehtoisia painopiste- ja tavoitevaihtoehtoja, joista valita haastealueen, johon keskittyä. Voit ottaa valinnassasi huomioon myös oman toimialasi ja sen tapahtumat sekä työsi.

Työskennellessä yksin: voit keskustella ajatuksistasi jonkun kanssa testataksesi niitä ja saadaksesi tukea mietteillesi.

Työskennellessä pareittain tai ryhmässä: kokoontukaa ja tuokaa ajatuksenne ja ideanne yhteen. Arvioikaa vaihtoehdot ja valitkaa lopullinen haastealue.

2

Pohdittuasi ideoitasi selvennä näkemystäsi kirjoittamalla: Mitä aiot tehdä ja miksi? Mitä taustatekijät vaikuttavat siihen? Mitä mahdollisuuksia ja riskejä siihen sisältyy? Mitä tarvitaan asetetun tavoitteen saavuttamiseksi? Voit kirjoittaa nämä paperille tai post-it -lapuille.

3

Kirjoita Tavoitteiden asettaminen paperille tai tietokoneella muotoillen aikaisemman pohdinnan perusteella mahdollisimman lyhyeksi ja jättäen siihen vain tärkeimmät asiat: Tavoite – mitä aiot tehdä, miksi (tausta), mahdollisuudet, riskit ja mitä tarvitaan asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

4

Voit tehdä visuaalisen version Tavoitteiden asettamisesta, jota pidät esillä, kun työskentelet projektisi parissa.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Voit myös tehdä Tavoitteiden asettamisen ammatillisesta itsestäsi.

  • Voit käyttää tätä työkalua myös kehitysprosessin muissa vaiheissa muokattuna kyseisen vaiheen tavoitteisiin.

Vaiheen muut työkalut

Palvelun kokeminen omakohtaisesti paikan päällä

(Service safari).png

Visuaalinen kuvaus asiakkaan palvelupolusta

(Customer journey map2).png

Visuaalinen yleiskuva mahdollisuuksista

Opportunity mind map.png

Asiakkaiden kuunteleminen ja asiakaspalautteen analysointi.

Analysing customer feedback.png

Lyhyt yleiskuva projektista ja sen tärkeistä elementeistä

Design brief.png
bottom of page