top of page

Ongelman kartoittaminen

Opportunity mind map.png

Miellekartta mahdollisuuksista

Duration.png

45-60 minuuttia/ avoin, koska miellekartan parissa voidaan työskennellä jopa muutamasta päivästä viikkoihin

  • Iso paperiarkki, minimikoko A3, tai fläppitaulu

  • Erivärisiä tusseja ja kyniä

  • Erivärisiä post-it-lappuja

  • Mahdollisesti teippiä tai sinitarraa paperiarkkien kiinnittämiseksi seinille

Learning material4.png

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Miellekartta mahdollisuuksista antaa visuaalisen yleiskuvan tunnistetuista kehitys- tai innovointimahdollisuuksista, jotka rakentuva sädemäisesti keskellä olevan teeman ympärille sitä mukaa kun ne tulevat mieleen. Tämä sallii lisämahdollisuuksien havaitsemisen ja ideoinnin havainnoimalla miellekartan asioiden välisiä kytköksiä ja suhteita, sekä priorisoimaan olennaiset ideat ja mahdollisuudet edelleen kehitettäviksi.

Opportunity mindmap.png

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä. Tehtäviä voidaan jakaa osallistujien kesken.

1

Ota iso paperiarkki, valkotaulu tai fläppitaulu, ja kirjoita sen keskelle palvelu, jolle haluat luoda mahdollisuuksia. Kirjoittamisen lisäksi voit myös käyttää kuvia tai kirjoituksen ja kuvien yhdistelmää.

2

Kirjoita keskellä olevan ongelman/teeman/palvelun/tuotteen ympärille sädemäisessä muodossa kaikki mieleesi tulevat mahdollisuusideat. Kirjoita tärkeimmät ideat lähimmäksi keskustaa ja yhdistä ne siihen viivoilla. Kirjoita tärkeimpien mahdollisuusideoiden ympärille kuhunkin liittyviä uusia ideoita. Voit käyttää avainsanoja pitkien lauseiden sijaan sekä piirtää ideoita tai käyttää kuvia niiden esittämiseen. Voit käyttää eri värejä ja kirjoittaa ideat post-it-lapuille muuttaaksesi tarvittaessa niiden paikkaa.

3

Lisää muutamia uusia mahdollisuusideakierroksia samalla tavalla jatkaen aina aiemmin kirjoitetuista ideoista.

4

Kun olet valmis, katso tekemääsi miellekarttaa mahdollisuuksista, ja etsi kytköksiä ja päällekkäisyyksiä eri mahdollisuuksien välillä. Yhdistä toisiinsa liittyvät mahdollisuudet ja käsitteet viivoilla. Käytä eri värejä mahdollisuuksien ja ideoiden ryhmittelyyn ja  luokitteluun.

5

Priorisoi mahdollisuudet niiden merkityksen ja mahdollisen vaikutuksen tai joidenkin muiden valitsemiesi kriteerien perusteella. Merkitse nämä haluamallasi tavalla, esimerkiksi ympyröimällä ne, erottaaksesi ne muista mahdollisuuksista.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Voit jatkaa mahdollisuuksien miellekartan parissa työskentelemistä useiden päivien ajan palaamalla siihen aina, kun sinulla on siihen jotain lisättävää. Jos miellekartta tehdään ryhmässä tai pareittain, saattavat tiimiläiset saada lisää ideoita toistensa ideoista.

  • Voit myös pyytää asiakkaitasi työskentelemään toimitiloissasi olevan Mahdollisuuksien miellekartan parissa.

  • Voit käyttää verkossa olevia miellekarttasovelluksia.

  • Voit samalla tapaa luoda Mahdollisuuksien miellekartan itsestäsi ja ammatillisista mahdollisuuksistasi.

Vaiheen muut työkalut

Työn tarkoituksen ja tavoitteen asettaminen

Intent statement.png

Palvelun kokeminen omakohtaisesti paikan päällä

(Service safari).png

Visuaalinen kuvaus asiakkaan palvelupolusta

(Customer journey map2).png

Asiakkaiden kuunteleminen ja asiakaspalautteen analysointi.

Analysing customer feedback.png

Lyhyt yleiskuva projektista ja sen tärkeistä elementeistä   

Design brief.png
bottom of page