top of page

Alternativa prototyper

Affinity diagramming.png

Affinitetsdiagram

Duration.png

30–40 minuter

Learning material4.png
  • En tavla eller en vägg

  • Idéer från tidigare undersökningar

  • Markörer

  • Tejp eller annat för att fästa idéerna på tavlan.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Ett affinitetsdiagram är ett visuellt verktyg för att organisera idéer utifrån deras naturliga relationer. Processen innebär att man grupperar idéer i liknande teman och kategorier. Affinitetsdiagrammet är användbart efter idéfasen för att välja ut idéer som ska utvecklas till koncept och prototyper. Det hjälper till att skapa nya kopplingar mellan idéer eller delar av dem så att de kan kombineras till nya koncept.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Samla ihop de idéer som framkom i föregående fas och sätt upp dem på en tavla eller en vägg.

2

Börja gruppera idéerna i kategorier tills du har en rad med separata kluster.

3

Sammanställ idéklustren så att du får en mer sammanhängande helhet, och märk grupperna.

4

Undersök idégrupperna. Vilka av dem kommer sannolikt att ge en lösning på det identifierade problemet? Märk dem som "mest troliga att de kommer att ge en lösning", "mindre troliga att de kommer att ge en lösning" eller någon annan märkning som du finner relevant. De bästa idéerna kommer att utvecklas till koncept och prototyper.

Tips och råd

  • Om görs i grupp, så se till att det finns tillräckligt med utrymme att röra sig runt tavlan och lägga till sina anteckningar.

  • Håll idén i enkel form, i form av en teckning eller högst ett eller två ord.

  • Behåll de idéer som du inte valde den här gången, eftersom de kan vara användbara senare.

 

Ett affinitetsdiagram används vanligtvis för att organisera forskningsinformation.

Other tools of this phase

Omforma koncept till en lättbegriplig visuell form.

Concept visualization.png

Utveckling av tjänster genom rollspel

Roleplay.png

En detaljerad utvärdering av en tjänst innan den färdigställs.

Service blueprint.png

Snabba, enkla, billiga och lågteknologiska prototyper.

Low-fidelity prototype.png

Används för att skapa och testa snabba och enkla prototyper.

Rapid experiments.png

Rösta och välj idéer med hjälp av klistermärken

Dot voting.png
bottom of page