top of page

Alternativa prototyper

Low-fidelity prototype.png

Lo-Fi modell

Duration.png

30 minuter

Learning material4.png
  • Papper

  • Färgade pennor

  • Sax/lim

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Lo-Fi modeller (eng. Low-Fidelity Prototype) är snabba, enkla, billiga och lågteknologiska prototyper eller första versioner av en tjänst, och som skapats utifrån utvalda koncept. Syftet är att testa idéen för en tjänst och dess funktionalitet innan man går vidare till mer avancerade prototyper och versioner. Ofta används till exempel papper och kartong för att skapa en Lo-Fi modell bestående av tjänstens kärnfunktioner. Denna billiga metor hjälper till att visualisera prototyperna tillräckligt bra för att samla in och analysera feedback i ett tidigt skede. Lo-Fi modeller behöver inte vara sofistikerade eller högkvalitativa, i stället fokuserar de på idéer.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Tänk först på vilka krav som ställs på tjänsten och vad du vill uppnå med din prototype /modell.

2

Bestäm hur du ska leverera din modell. Tänk på aspekter som t.ex. vilken typ av kunder som kommer att använda din tjänst, vilka verktyg och resurser du har och hur du kan få feedback.

3

Skapa en Lo-Fi modell. Oroa dig inte för hur den ser ut. Det viktiga är att fokusera på idén, inklusive de grundläggande funktionerna, och det du vill testa med kunden.

4

Testa din modell med användare. Förebered testningen, var den ska göras och vilka frågor som ska ställas - och bjud in deltagare. Vid testningen presenterar du först din idé och vad du vill uppnå med modellen. Sätt sedan igång genom att dela ut det material deltagarna behöver. Skriv ner de kommentarer som kommer. Diskutera efteråt med deltagarna kring modellen och hur de upplevde den. Anteckna även diskussionen. Beroende på hur många som deltar (vanligtvis 10–15) kan du hålla ett par testomgångar, eller dela ut turer. Kom ihåg att förbereda målet och frågorna innan du testar.

5

Analysera responsen. Finns det några ändringar som behöver införas i din första modell? Vad var deltagarna nöjda och glada över?

Tips och råd

  • Webbplatser och appar är ofta lätta ställen att testa Lo-Fi modeller.

  • En metafor för en Lo-Fi modell kan vara en pappersdocka.

Other tools of this phase

Omforma koncept till en lättbegriplig visuell form.

Concept visualization.png

Utveckling av tjänster genom rollspel

Roleplay.png

En detaljerad utvärdering av en tjänst innan den färdigställs.

Service blueprint.png

Ett visuellt verktyg för att sortera och välja ut idéer.

Affinity diagramming.png

Rösta och välj idéer med hjälp av klistermärken

Rapid experiments.png

Rösta och välj idéer med hjälp av klistermärken

Dot voting.png
bottom of page