top of page

Alternativa prototyper

Roleplay.png

Rollspel

Duration.png

1–2 timmar

Learning material4.png
  • Ett manus/scenario med instruktioner

  • Papper och penna för anteckningar

  • Videoinspelning (om möjligt)

  • Rekvisita och scenarier

Vad innebär detta verktyg - vad är dess syfte och nytta?

 

Med hjälp av rollspel kan man snabbt få fram och samla in användares erfarenheter. Det ger autentisk information och hjälper en att förstå användarnas krav och förväntningar, eftersom deltagarna får leva sig in i tjänsten och uppmuntras att agera och reagera naturligt, som de skulle göra om det var på riktigt. Med hjälp av rollspel kan man testa olika versioner av tjänsten, där vissa delar eller egenskaper är olika. Det möjliggör utveckling av flera versioner (prototyper) av tjänsten.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Förbered rollspelsmanuset för tjänsten. Beroende på de idéer du fått om möjliga lösningar på ditt problem kan du ha olika scenarier, där varje scenario har lite olika delar eller element, vilket resulterar i olika användarupplevelser av tjänsten.

2

Ge deltagarna manuskriptet till rollspelet och be dem antingen spela det som att de var sig själva eller att de tar specifika roller utifrån instruktioner. Uppmuntra dem att fördjupa sig i manuskriptet och spela det så detaljerat som möjligt.

3

Låt deltagarna spela rollspelet för tjänsten. Lägg dig inte i processen, men observera deras handlingar och reaktioner och gör anteckningar.

4

Efter rollspelet ber du deltagarna att reflektera över tjänsten under dess genomgång och i interaktionen med den.

5

Du kan sedan göra ändringar i tjänsten och låta dem spela även den ändrade versionen eller andra scenarier av tjänsten för att se om ändringar av detaljer påverkar deltagarnas upplevelse av tjänsten.

Tips and hints for using this tool

  • Om möjligt, spela in rollspelet på video. På så sätt kan du titta igen, och se detaljer eller nyanser som du kanske har missat.

  • Om du har tid kan du försöka spela upp samma scenario på nytt med olika deltagare för att förstå hur olika användare skulle agera i samma situation.

Other tools of this phase

Omforma koncept till en lättbegriplig visuell form.

Concept visualization.png

En detaljerad utvärdering av en tjänst innan den färdigställs.

Service blueprint.png

Ett visuellt verktyg för att sortera och välja ut idéer.

Affinity diagramming.png

Snabba, enkla, billiga och lågteknologiska prototyper.

Low-fidelity prototype.png

Används för att skapa och testa snabba och enkla prototyper.

Rapid experiments.png

Rösta och välj idéer med hjälp av klistermärken

Dot voting.png
bottom of page