top of page

Alternativa prototyper

Concept visualization.png

Konceptvisualisering

Duration.png

2–3 timmar

Learning material4.png
  • Ett stort pappersark

  • Färgade pennor

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Med Konceptvisualisering översätter du en idé till en visuell form för presentation och kommunikation, så att den snabbt och lätt kan förstås. Den bygger på en berättelse som förklarar och motiverar konceptet och dess detaljer. Därför kan text användas som stöd till visualiseringen.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Ta den eller de idéer som du vill kombinera till ett koncept och fundera över motiveringen och idén bakom konceptet, vilket är det identifierade problemet, orsakerna till problemet och den lösning du föreslår.

2

Skriv ner de viktigaste egenskaperna och detaljerna i ditt koncept, inklusive de som utgör kärnan i din idé.

3

Visualisera konceptet.

4

Presentera ditt koncept för den målgrupp som du har identifierat, och be dem kommentera det.

5

Utvärdera deras feedback och kontrollera om det finns några ändringar som behöver införas i ditt koncept.

Tips och råd

  • Sträva inte efter en alltför sofistikerad visualisering. Enkla teckningar är mer användbara här.

Other tools of this phase

Utveckling av tjänster genom rollspel

Roleplay.png

En detaljerad utvärdering av en tjänst innan den färdigställs.

Service blueprint.png

Ett visuellt verktyg för att sortera och välja ut idéer.

Affinity diagramming.png

Snabba, enkla, billiga och lågteknologiska prototyper.

Low-fidelity prototype.png

Används för att skapa och testa snabba och enkla prototyper.

Rapid experiments.png

Rösta och välj idéer med hjälp av klistermärken

Dot voting.png
bottom of page