top of page

Alternativa prototyper

Rapid experiments.png

Snabba experiment

Duration.png

30–40 minuter

Learning material4.png
  • Papper

  • Färgade pennor

  • Sax/lim

  • Eventuell rekvisita som kan behövas för tjänstens koncept, idéer och prototyper.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Snabba experiment ger snabbt enkla prototyper som kan testas med målgruppen. Syftet är att tidigt få feedback på koncept och prototyper, för att ta reda på om en potentiell tjänst och dess funktioner fungerar – eller vilken version som fungerar bäst – innan de förfinas till slutliga koncept och prototyper. Snabba experiment hjälper till att snabbt hitta riktningen för den slutliga lösningen, är lätta att genomföra, kräver inte mycket tid, och ingen extra utbildning eller extra kostnader.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Fundera först över vilka krav som ställs på tjänsten och vad du vill uppnå med dina snabba experiment.

2

Välj ut deltagare som ska prova prototyperna. Helst ska deltagarna passa in på målgruppens profil.

3

Utveckla dina snabba experiment. Prototyperna ska vara lätta att tillverka och lätta att anpassa under testningen – om det behövs.

4

Visa upp dina prototyper och låt din målgrupp prova dem. Be om feedback. Analysera resultaten, och om möjligt, gör ändringar i prototyperna som du kan testa igen. Genom att införliva ändringar i farten kan du testa ett antal olika funktioner. Upprepa och skapa nya experiment så många gånger som behövs.

Other tools of this phase

Omforma koncept till en lättbegriplig visuell form.

Concept visualization.png

Utveckling av tjänster genom rollspel

Roleplay.png

En detaljerad utvärdering av en tjänst innan den färdigställs.

Service blueprint.png

Snabba, enkla, billiga och lågteknologiska prototyper.

Low-fidelity prototype.png

Ett visuellt verktyg för att sortera och välja ut idéer.

Affinity diagramming.png

Rösta och välj idéer med hjälp av klistermärken

Dot voting.png
bottom of page