top of page

Testaus

Evaluation matrix.png

Arviointimatriisi

Duration.png

45 minuuttia

Learning material4.png
  • Suuri paperiarkki, vähintään kokoa A3, valkotaulu tai fläppitaulu

  • Paperia, erivärisiä kyniä ja tusseja

  • Post-it -lappuja

  • Aikaisemmassa vaiheessa kerätty tutkimustieto, arvioitava materiaali, palvelun tekninen määritelmä

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Arviointimatriisia käytetään prototyyppien arviointiin ja testaustuloksiin perustuvaan päätöksentekoon. Se on taulukko, joka listaa arvioitavat prototyypit tai prototyyppiversiot sekä palvelun kannalta tärkeät arviointikriteerit, kuten käyttäjälähtöisyys, käytettävyys, ennakoidut kustannukset, sekä prototyypin kannattavuus ja toteutettavuus, ja auttaa visualisoimaan, mikä prototyypeistä omaa suurimman osan vaadituista kriteereistä. Matriisi auttaa vertailemaan prototyyppien laatua ja tarkoituksenmukaisuutta sekä näkemään, mitkä vaadittavat palvelun elementit tulisi vielä kattaa, tai mitä pitäisi parantaa ennen palvelun viimeistelyä sen lopulliseen muotoon.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Ota iso paperiarkki, valkotaulu tai fläppitaulu ja lisää siihen otsikoksi projektisi nimi, esimerkiksi kehitteillä olevan palvelun nimi, sekä kaksi akselia ja matriisi.

2

Lisää prototyypit tai prototyyppiversiot toiselle akselille, esimerkiksi pystysuoralle akselille, nimeämällä ja numeroimalla ne kukin omaan sarakkeeseensa.

3

Määrittele palvelun lopullisen version kannalta tärkeät palvelu/suunnittelukriteerit ja lisää ne toiselle akselille kukin omalle rivilleen. Saat nämä palvelun kriteerit aikaisemman projektisi tutkimustiedoista ja palvelun teknisestä määritelmästä, mutta voit lisätä myös uusia. Kriteerien tulee olla samat kuin testauskriteerien, mutta uusia voidaan lisätä, jos testauksen aikana ilmenee jotain olennaista. Lisää jokaiseen kriteeriin arvosana (mieluiten asteikolla 1–5) niiden tärkeyden mukaan.

4

Ota kunkin prototyypin testaustiedot ja aloita niiden lisääminen matriisiin. Listaa kunkin kriteerin tiedot sitä vastaavalle riville ja prototyypin alle. Voit kirjoittaa nämä suoraan paperille, taululle tai post-it -lapuille, jotka lisäät matriisiin.

5

Kun olet valmis, tarkastele matriisia ja katso, mikä protyyppi täyttää eniten kriteerejä ja tärkeimmät kriteerit (pisteytys voi auttaa tässä). Voit myös merkitä tärkeitä elementtejä eri väreillä. Huomaa myös, mitä puuttuu, ja mitkä elementit ovat heikkoja, ja merkitse ne toisella värillä.

6

Tee lopullinen prototyypin valinta matriisin tulosten perusteella. Matriisi osoittaa, mikä prototyyppi näyttää olevan laadultaan sopivin palveluun ja vietäväksi loppukehitykseen. Voit myös yhdistää muiden prototyyppien elementtejä valittuun prototyyppiin tai luoda kokonaan uuden, joka yhdistää kaikkien prototyyppien parhaat ominaisuudet.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Samalle palvelulle ei välttämättä aina ole tarpeeksi prototyyppiversioita.

  • Tätä työkalua voidaan käyttää myös konseptien ja ideoiden valitsemiseen tai tutkimus- ja arviointikysymysten asettamiseen.

Vaiheen muut työkalut

Yksityiskohtainen kirjallinen määritelmä palvelusta

Specifications.png

Prototyypin käytettävyyden testaaminen.

Usability testing.png

Asiakaspalaute palvelun kosketuspisteistä ja sen analysointi.

Touchpoint analysis.png

Sidosryhmät arvioivat prototyyppejä

Evaluation workshop.png

Lopullisen prototyyppiversion pilotointi ennen viimeistelyä

Piloting concept.png

Arvolupauksen luominen.

Value proposition canvas.png
bottom of page