top of page

Testaus

Piloting concept.png

Pilotointi

Duration.png

Riippuu kehitettävästä palvelusta. Usein 15-30 minuuttia henkilöä kohden

Learning material4.png
  • Paperia, muistikirjoja tai tietokone muistiinpanoja varten

  • Äänen- ja videontallennuslaitteet

  • Kyniä

  • Prototyyppejä testattavaksi

  • Jaettava materiaali ja mahdolliset esitteet

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Pilotointi on palvelun viimeinen testaus ennen sen viimeistelyä markkinoille. Sitä voisi verrata kenraaliharjoitukseen. Palvelu pilotoidaan potentiaalisilla asiakkailla, jotka huomatessaan palvelun etuja ja puutteita, tuovat sen viimeistelyyn arvokkaita näkökulmia ja kokemuksia. Tämä auttaa viimeistelemään palvelun vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Suunnittele pilotointi ja valmistele siihen liittyvät käytännön asiat. Mitä aiot testata? Kenen kanssa? Kuinka monta testaajaa tarvitaan? Milloin, missä ja miten testaat? Mitä materiaaleja testaamiseen tarvitaan? Valitse sellaisia testaajia, jotka eivät ole olleet aikaisemmin mukana palvelun kehittämisessä. Ihannetapauksessa heidän tulisi olla palvelun loppukäyttäjiä. Testaajia voi olla esimerkiksi 10-20, jotta palvelu pystytään testaamaan luotettavasti. Joskus pienempi testaajamäärä on riittävä.

2

Päätä millaista tietoa tarvitset pilotoinnista, ja miten hankit sitä. Tee kysymykset tämän perusteella. Kysymysten on hyvä olla mahdollisimman avoimia, jotta testaajat puhuvat vapaammin. Voit myös esittää tarkempia ja tarkentavia kysymyksiä määrätyistä asioista. Lisäksi voit hahmotella, mitä seikkoja tarkkailet pilotoinnin aikana.

3

Suunnittele, miten aiot seurata testaajia ja kerätä tietoja. Yleensä on hyvä aluksi antaa testaajien käyttää palvelua vapaasti, minkä jälkeen voit pyytää heitä suorittamaan tiettyjä tehtäviä ja kysyä heiltä kysymyksiä.

4

Kerää ja analysoi pilottitestauksen vastaukset ja tiedot. Tee luettelo kaikista tarvittavista parannuksista, toiveista, mahdollisista riskeistä ja vahvuuksista sekä odottamattomista ongelmista, joita pilotoinnin aikana testattavasta prototyypistäsi ilmeni. Tulosten perusteella voit päättää, vietkö pilotoidun prototyypin viimeisteltäväksi, vai palaatko aikaisempiin kehitysvaiheisiin tekemään siihen muutoksia. Pilotointitestaus antaa myös tietoa tulevaa markkinointia ja kohderyhmien lopullista määrittelemistä varten. Päätöksiä tehdessä on hyvä pitää mielessä, mikä on organisaatiosi ja ammatillisen minäsi identiteetti, ja ovatko nämä päätökset linjassa toimintasi ja ennakoidun kehityksesi kanssa.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

Vaiheen muut työkalut

Yksityiskohtainen kirjallinen määritelmä palvelusta

Specifications.png

Matriisi prototyyppien laadun arvioimiseksi prototyypin lopullista valintaa varten.

Evaluation matrix.png

Prototyypin käytettävyyden testaaminen.

Usability testing.png

Asiakaspalaute palvelun kosketuspisteistä ja sen analysointi.

Touchpoint analysis.png

Sidosryhmät arvioivat prototyyppejä

Evaluation workshop.png

Arvolupauksen luominen.

Value proposition canvas.png
bottom of page