top of page

Testaus

Evaluation workshop.png

Arviointityöpaja

Duration.png

Arviointityöpaja 1-2 tuntia. Työpajan valmisteluaika on tapauskohtainen.

Learning material4.png
  • Konseptit ja/tai prototyypit

  • Paperia

  • Erivärisiä kyniä ja tusseja

  • Post-it -lappuja

  • Erivärisiä pieniä pyöreitä tarroja

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Arviointityöpaja on tapahtuma, jossa eri sidosryhmiä, kuten asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai omia työntekijöitä, kutsutaan arvioimaan ja kommentoimaan prototyyppejä. Tämä mahdollistaa prototyypin arvioimisen monesta näkökulmasta ja kokonaisvaltaisemman näkemyksen muodostamisen niistä.

Kun arviointityöpaja otetaan osaksi palvelun lopputestausvaihetta, vaikuttavat sen tulokset palvelun viimeistelyyn.  Arviointityöpaja voidaan järjestää myös muissa testaustarkoituksissa, kuten testattaessa käytettävyyttä.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Määrittele arviointityöpajasi tarkoitus ja tavoite, ja mieti, missä vaiheessa palvelun kehitysprosessia se tulisi järjestää.

2

Mieti, kenet haluat kutsua työpajaan, ja aloita työpajan valmistelu. Muista valmistaa prototyypit, esitykset, arviointi sekä jaettava materiaali ja lähettää kutsut.

3

Esittele prototyypit tai muut tulokset työpajassa.

4

Pyydä osallistujia arvioimaan ja kommentoimaan prototyyppejä, ja osallistumaan niiden valintaan sekä päätöksentekoon. Kirjoita ylös saamasi kommentit ja arviot. Konsepteja voidaan arvioida myös numeroäänestyksellä, kommentoimalla post-it -lapuilla, jotka lisätään konseptitauluille, tai visuaalisella äänestyksellä (katso edellinen kehitysvaihe).

5

Analysoi tulokset työpajan jälkeen ja vie ne seuraaviin testausvaiheisiin tai viimeistelyvaiheeseen.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Arviointityöpaja voidaan järjestää myös jatkokehittävien konseptien arvioimiseksi ja valitsemiseksi.

Vaiheen muut työkalut

Yksityiskohtainen kirjallinen määritelmä palvelusta

Specifications.png

Matriisi prototyyppien laadun arvioimiseksi prototyypin lopullista valintaa varten.

Evaluation matrix.png

Prototyypin käytettävyyden testaaminen.

Usability testing.png

Asiakaspalaute palvelun kosketuspisteistä ja sen analysointi.

Touchpoint analysis.png

Lopullisen prototyyppiversion pilotointi ennen viimeistelyä

Piloting concept.png

Arvolupauksen luominen.

Value proposition canvas.png
bottom of page