top of page

Testaus

Usability testing.png

Käytettävyystestaus

Duration.png

15 minuuttia testattavaa kohden. Testaaminen voi viedä kehittäjältä useita tunteja tai päiviä.

Learning material4.png
  • Kyniä, lyijykyniä

  • Paperia

  • Testattavat prototyypit

  • Tietoa testauksesta, esimerkiksi esitteet

  • Työkalut tietojen tallentamiseen ja kirjoittamiseen

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Käytettävyystestauksen tavoitteena on testata, miten helppo ja intuitiivinen palvelun prototyyppi on käyttää, ja selvittää, mikä siinä toimii, ja missä on parannettavaa. Prototyyppiä testataan yleensä palvelun loppukäyttäjien kanssa, jotka testauksen aikana käyttävät sitä normaalisti. Käytettävyystestaus voidaan toistaa useita kertoja palvelun kehitysprosessin aikana, kun prototyyppejä päivitetään ja kehitetään eteenpäin, ja uusia prototyyppiratkaisuja otetaan käyttöön.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Aloita suunnittelemalla testaus: mitä testataan, miten ja miksi, kuka ja kuinka monta osallistuu testaukseen, missä ja mitä kanavia pitkin se testataan, ja kuinka paljon aikaa käytetään testaamiseen. Käytettävyystestauksessa tulee olla vähintään 5-7 eri taustan omaavaa testaajaa, mutta niitä voi olla jopa 20. Käyttäjät voivat testata palvelua yksitellen tai pienissä ryhmissäTestaus voi tapahtua yhden päivän aikana, tai sen voi jakaa useille päiville. Yleensä aika yhdelle testaajalle on 10-15 minuuttia, mutta palvelun prototyypistä riippuen se voi olla pidempikin. Testaajilla voi myös olla paljon kommentoitavaa testauksen jälkeen. Voit järjestää heille kahvitarjoilun ja miettiä pieniä palkintoja kiittääksesi heitä käytetystä ajasta.

Käytettävyystestaus voidaan suorittaa sille varatussa tilaisuudessa, kuten testauspajassa, tai julkisella paikalla, organisaation omissa tiloissa, jossa testaajat poimitaan ohikulkijoista, tai käyttäjien omassa ympäristössä.

2

Valmista testauskriteerit, materiaalit ja kysymykset, mitä havainnoidaan, prototyypit, jaettava materiaali, tietoa testauksen tarkoituksesta, ja muut asiat kuten juridiset seikat, testausta varten. Testauskysymykset voivat olla laadullisia ja määrällisiä. Tarkempia kysymyksiä voidaan käyttää niiden testaajien kanssa, joilla on haastavampaa ilmaista mielipiteensä.

3

Aloita testaustilaisuus kertomalla, mistä testauksessa on kyse, mitä testaajilta odotetaan, ja jaa testaajille testauksessa käytettävä materiaali. Älä kuitenkaan kerro, miten palvelu toimii. Kerro selkeästi, että testaajien tulee testata palvelun käyttöä sellaisenaan ja tunnistaa siitä käytettävyyden puutteet ja toimivat ominaisuudet. He saattavat myös reagoida tunteillaan palvelun testaamisen aikana.

4

Tarkkaile testaajia, kun he käyttävät prototyyppiä ja tallenna havaintosi kirjallisesti tai sähköisesti tai molemmilla tavoilla. Kuuntele tarkkaan, mutta vältä vaikuttamasta testaajiin. Ihannetapauksessa testaajien tulisi testauksen aikana puhua ääneen kokemuksistaan, varsinkin kun heitä tarkkaillaan erikseen. Tarkkaile ja kirjoita ylös heidän intuitiivisia kommenttejaan, kuten “missä on…”, “tämä ei toimi…”, “toivoisin” ja muita vastaavia ilmaisuja. Testaustilanteesta voi myös ottaa kuvia, mutta siihen ja kuvien julkaisuun tulee kysyä lupa. Mikäli aiot kuvata testaustilannetta, pyydä siihen lupa etukäteen.

5

Testauksen jälkeen, kun kaikki on vielä tuoreessa muistissa, keskustele testaajien kanssa vapaamuotoisesti heidän vaikutelmistaan, ajatuksistaan ja tunteistaantestauksen aikana.

6

Kirjoita saamasi palaute ja havainnot ylös. Analysoi materiaali ja tee raportti kehityspisteistä ja siitä, mikä palvelussa toimii. Välitä havainnot ja parannusraportti eteenpäin kehitykseen.

7

Käytettävyystestaus tehdään yleensä useita kertoja päivitettyjen tai uusien ratkaisujen käyttöönoton yhteydessä.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Palvelun käytettävyys on usein kulttuuririippuvaista toisen maan tapojen ja lakien vuoksi.

  • Osallistujat voivat ilmaista tunteitaan ja kokemuksiaan vielä poistuessaan testaustilanteesta.

  • Pidä kiinni aikataulusta.

Vaiheen muut työkalut

A detailed, specific, written overview of the service.

Specifications.png

Matriisi prototyyppien laadun arvioimiseksi prototyypin lopullista valintaa varten.

Evaluation matrix.png

Cultural elements may impact opinions on the touchpoints.

Touchpoint analysis.png

Stakeholders evaluating prototypes.

Evaluation workshop.png

Pilot testing the final prototype before finalising it.

Piloting concept.png

Arvolupauksen luominen.

Value proposition canvas.png
bottom of page