top of page

Testaus

Value proposition canvas.png

Arvolupauskanvas

Duration.png

60 minuuttia

Learning material4.png
 • Iso paperiarkki, vähintään kokoa A3 tai arvolupauskanvas

 • Erivärisiä tusseja ja kyniä

 • Post-it -lappuja

 • Leikattavia aikakauslehtiä tai verkosta ladattavia kuvia, jne.

 • Sakset ja liima

 • Mikä tahansa muu mahdollinen materiaali arvolupauskanvaksessa käytettävä materiaali.

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Arvolupauskanvas auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita, ja kuinka palvelu voisi vastata niihin. Se voi auttaa yrityksiä ja organisaatioita tekemään markkinoihin, markkina-asemaan ja strategiaan liittyviä päätöksiä. Testausvaiheessa arvolupauskanvaksella voidaan varmistaa, että palvelun luvattu arvo ja hyöty asiakkaalle ovat linjassa asiakkaan tutkimusvaiheessa tunnistettujen tarpeiden kanssa. Arvolupauskanvasta voidaan käyttää seuraavassa kehitysvaiheessa myös ohjeena arvoille palvelun viimeistely- ja seurantatoimissa.

Value_proposition_canvas.png

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Lataa tai tulosta arvolupauskanvastehtäväpohja ja kirjoita sen yläosaan valitsemasi projektin ja palvelun nimi.

2

Aloita täyttämään kanvasta keskittymällä ensin sen oikealla puolella olevaan asiakasprofiiliin, jossa on lueteltu asiakkaan tarpeet, ongelmat ja hyödyt.

 1. Ota aikaisemmat tutkimustulokset ja valitse sieltä asiakasprofiili, jota työstät. Jos olet käyttänyt projektissasi Persoona-työkalua, voit valita yhden persoonista. Valitsemasi henkilön tulee edustaa tyypillistä asiakasta

 2. Lisää ensin valitsemasi asiakkaan tarpeet, joihin hän yrittää vastata palvelun avulla. Mieti taustalla olevia motiiveja. Ovatko ne esimerkiksi emotionaalisia, sosiaalisia, sisäisiä, toiminnallisia tai käytännön syitä. Tunnista tärkeimmät tarpeet. Esimerkiksi tarve päästä uimahalliin, joka on kaukana.

 3. Tunnista seuraavaksi asiakkaan ongelmat ja järjestä ne niiden vakavuuden mukaan. Ongelmat ovat esteitä ja elementtejä, jotka estävät asiakasta saavuttamasta tavoitetta. Esimerkiksi matkustusaika uimahalliin on liian pitkä tai linja-autolippu liian kallis, minkä vuoksi henkilö ei pysty harjoittelemaan tarpeeksi ennen uintikilpailua.

 4. Kolmanneksi lisää hyötyjä, joita asiakas saa tai haluaa saada käyttämällä palvelua, kuten saapuminen paikalle julkisilla kulkuvälineillä voidakseen harjoitella uimaan. Järjestä myös nämä niiden tärkeyden mukaan.

3

Siirry täyttämään arvolupauskanvaksen vasenta puolta, joka kattaa tuotteet ja palvelut, ongelmanlievittäjät ja hyödyntuojat.

 1. Aloita listaamalla ne asiakkaille tarjottavat palvelut ja tuotteet, jotka voivat auttaa häntä ratkaisemaan ongelman, kuten erilaiset bussiliput, mukaan lukien opiskelija-alennusliput. Nämä vastaavat asiakkaan tarpeita.

 2. Luettele seuraavaksi ongelmanlievittäjät eli palvelun ominaisuudet, jotka auttavat lievittämään henkistä, fyysistä tai taloudellista ongelmaa. Esimerkiksi kipulääke voi auttaa lievittämään uintikyvyttömyyden aiheuttamaa stressiä tai opiskelija-alennuslippu voisi poistaa uimahalliin pääsyn vaikeuden.

 3. Lopuksi luetellaan kaikki hyödyntuojat. Nämä ovat elementtejä, jotka luovat jotain ylimääräistä, uutta ja parannettua lisäarvoa ja asiakaskokemusta, joilla tavoiteltu hyöty saavutetaan. Uintiesimerkissä lipputyyppi voi tehdä ihmisen onnelliseksi ja harjoittelukykyiseksi.

4

Tarkastele asiakasprofiilia ja arvolupausta. Mieti palveluasi ja asiakastasi ja valitse ratkaistavaksi 3-5 merkittävintä ongelmaa ja hyötyä. Valitse seuraavaksi 3-5 tärkeintä ongelmanlievittäjää  ja hyödyntuojaa toisella puolella kanvasta ja vertaa näitä. Ovatko vasen ja oikea puoli tasapainossa? Lievittävätkö ratkaisut ja ominaisuudet ongelmaa? Jos oikea ja vasenpuoli eivät ole tasapainossa, saatat joutua tarkastelemaan palveluasi uudelleen.

5

Luo arvolupaus. Jos arvolupauskanvaksen vasen ja oikea puoli ovat tasapainossa, luo muutama erilainen arvolupaus ja valitse lopulta yksi niistä. Arvolupaus on lyhyt lause, joka tiivistää helposti ymmärrettävällä ja houkuttelevalla tavalla tuotetun hyödyn ja lisäarvon sekä sen, mikä erottaa organisaation muista.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

Kun olet määritellyt arvolupauksen, voit jatkaa askeleen pidemmälle tekemällä siitä visuaalisen taulun itsellesi ja organisaatiollesi. Yritä vangita arvolupauksen tunnelma ja ydinajatus tauluun. Voit käyttää tähän värejä, kuvia, sanoja, ja mitä tahansa haluamasi materiaalia. Tämä visuaalinen esitys muistuttaa palvelun ydinarvoista.

 

Lähteet:

Vaiheen muut työkalut

Yksityiskohtainen kirjallinen määritelmä palvelusta

Specifications.png

Matriisi prototyyppien laadun arvioimiseksi prototyypin lopullista valintaa varten.

Evaluation matrix.png

Prototyypin käytettävyyden testaaminen.

Usability testing.png

Asiakaspalaute palvelun kosketuspisteistä ja sen analysointi.

Touchpoint analysis.png

Sidosryhmät arvioivat prototyyppejä

Evaluation workshop.png

Lopullisen prototyyppiversion pilotointi ennen viimeistelyä

Piloting concept.png
bottom of page