top of page

Testaus

Specifications.png

Palvelun tekninen määritelmä

Duration.png

45 minuuttia

Learning material4.png
 • Paperia tai sähköinen tiedosto

 • Kyniä

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Palvelun tekninen määritelmä on kirjallinen ohjeistus, joka kuvaa palvelun toimintaa. Siinä on eritelty jokainen palvelun vaihe ja ominaisuus, tavoiteltu palvelukokemus, palvelun käytettävyys, ja palvelulle asetetut vaatimukset. Se voi myös kuvata palvelun idean. Palvelun tekninen määritelmä voidaan luoda jokaisen arvioinnin ja uudelleenkehitysvaiheen jälkeen. Tällöin sekaannusten välttämiseksi jokaiselle palvelun arviointi- ja kehitysversiolle tehdään oma tekninen määritelmä. Palvelun testausvaiheessa sen tekninen määritelmä voi auttaa testaavia ihmisiä ymmärtämään palvelua paremmin, jotta he voivat ehdottaa siihen parannuksia.

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Avaa sähköinen tiedosto tai ota paperia, jolle kirjoitat palvelun teknisen määritelmän. Lisää otsikoksi palvelusi nimi ja päivämäärä. Lisää seuraavaksi alaotsikot alla olevan listan mukaan, mutta älä listaa kirjoitusohjeita ja kuvauksia.

 • Palvelun kuvaus

Lyhyt kuvaus palvelusta

 • Kuka on asiakas?

Listaa ja kuvaile palvelun kohdeasiakkaita.

 • Minkä asiakkaan ongelman palvelu pyrkii ratkaisemaan? Mikä on tarve?

Kuvaile asiakkaan ongelma tai tarve, johon palvelulla pyritään vastaamaan. Tämä vastaa kysymykseen, miksi luot palvelun ja mikä on tavoiteltu lopputulos asiakkaalle.

 • Palvelun päätavoite

Ilmaise tavoitteet selkeästi. Asiakkaan näkökulmasta päätavoite on ratkaista hänen ongelmansa, mutta on muitakin konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita, joita voivat olla esimerkiksi aikataulu, tulot, voitot, henkilöstö- ja muut resurssit, ja markkinoinnin tavoittavuusluvut.

 • Miten palvelu toimii?

Tämä sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen palvelun rakenteesta, toiminnallisista vaatimuksista, toiminnoista ja ominaisuuksista, suorituskyvystä, palvelun ei-toiminnallisista yksityiskohdista, palvelupaikoista ja muista olennaisista asioista. Se sisältää palvelun service blueprintin, jossa asiakaskokemukset ja jokainen kosketuspiste ovat kuvattu yksityiskohtaisesti. Normaalisti kuvia ja infografiikoita käytetään palvelun eri elementtien toimintojen ja suhteiden kuvaamiseen. Palvelun toiminnan kuvaus sisältää myös ylläpitotoimien kuvauksen.

 • Palvelun käyttämisen vaatimukset

Mitä asiakkaan puolelta tarvitaan palvelun käyttöön, esimerkiksi laitteita, älypuhelinta, pankkitunnuksia, tai onko palvelulle tietty ikäraja, ja kuinka paljon asiakas on valmis ja kykenevä maksamaan palvelusta?

 • Asiakaspalvelun suunniteltus

Missä ja miten myyt palveluasi? Missä maissa? Internetissä? Mitä valuuttoja hyväksyt, ja millä mekanismeilla hyväksyt maksuja? Mitä standardeja ja määräyksiä sinun tulee noudattaa? Mitkä ovat kaupalliset vaatimukset, ja keitä ovat yhteistyökumppanit?

 • Sidosryhmät

 • Ajan käyttö

 • Kuinka paljon aikaa käytät palvelun tuottamiseen? Aseta aikataulu, jotta voit määrittää, mikä on mahdollista palvelun tuottamisen kannalta.

 • Kuinka paljon palvelu maksaa?

 • Kuinka paljon rahaa aiot käyttää palvelun tuottamiseen? Aseta budjetti, jotta voit päättää, mikä on mahdollista.

 • Kysymyksiä

Jäsennelty pohja auttaa löytämään olennaiset tiedot nopeasti. Voit käyttää tähän myös taulukkomuotoa.

2

Aloita palvelun yleiskuvauksen kirjoittaminen palvelun teknisen määritelmän pohjalle ja kirjoita kunkin alaotsikon alle, mikä palvelu on ja miten se toimii, mikä on sen mittakaava ja toiminnallisuus, mitkä ovat sen ominaisuudet, jne. Saat lisäapua alaotsikoiden kuvauksista.

Kirjoita selkeästi ikään kuin kirjoittaisit ohjeita. Ole tarkka ja yritä välttää avoimia olettamuksia. Käytä kilpailijoiden palveluita koskevaa markkinatutkimusta hyödyksesi kuvaillessasi esimerkiksi haluttuja ja tarpeellisia ominaisuuksia ja toiminnallisuutta, sekä määritelläksesi tarjoamasi palvelun ainutlaatuisuuden ja arvon. Täyttääkö palvelusi markkinoilla olevan tai asiakkaiden tarpeisiin liittyvän aukon?

3

Tarkista lopuksi, että dokumenttisi on selkeä, helppokäyttöinen sekä houkutteleva, ja että se sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Kuvittele, että joku muu aikoo luoda palvelusi tämän asiakirjan perusteella. Onko kuvauksesi tarpeeksi selkeä ja yksityiskohtainen? Tarkista, ettei mitään puuttuu.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

Vaiheen muut työkalut

Matriisi prototyyppien laadun arvioimiseksi prototyypin lopullista valintaa varten.

Evaluation matrix.png

Prototyypin käytettävyyden testaaminen.

Usability testing.png

Asiakaspalaute palvelun kosketuspisteistä ja sen analysointi.

Touchpoint analysis.png

Sidosryhmät arvioivat prototyyppejä

Evaluation workshop.png

Lopullisen prototyyppiversion pilotointi ennen viimeistelyä

Piloting concept.png

Arvolupauksen luominen.

Value proposition canvas.png
bottom of page