top of page

Rejäl undersökning

6 questions.png

6 frågor 

Duration.png

20 – 40 minuter

Learning material4.png
  • Papper eller whiteboard

  • Penna, tuschpennor eller något annat att skriva med.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Verktyget med 6 frågor hjälper dig att hitta svar på frågor utifrån alla möjliga olika vinklar av ett problem: Vem, vad, när, var, varför och hur. Dessa frågor tar fram essensen i olika aspekter av det identifierade problemet, genom att de ser på det från olika perspektiv. Till exempel: varför är det så, hur fungerar det, vad behövs, var sker det och vem är inblandad. Förutom att hitta information kan frågorna också hjälpa till att analysera den information som erhållits genom att se samband och orsakseffekter.

Hur använda verktyget? 

 

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Identifiera de personer som ska svara på de sex frågorna. Beroende på det identifierade problemet kan du bestämma om du bara ska involvera kunderna eller om du också ska bjuda in personal eller andra intressenter som har med det identifierade problemet att göra.

2

När du har samlat deltagarna ställer du följande frågor till dem:

Vilka är målgrupperna och intressenterna för det identifierade problemet?

Vilka aktiviteter och händelser är relaterade till det identifierade problemet? Vilka är resultaten av dessa?

När uppstår problemet?

Var (och hur) uppstår problemet?

Varför finns problemet?

Hur kan problemet hanteras?

3

Skriv ner svaren. Se till att varje fråga har diskuterats ordentligt och grundligt. Du kan ställa ytterligare frågor utifrån huvudsyftet med varje fråga.

Vemfrågor: syftar till att identifiera de aktörer som är involverade i problemet eller som kan påverkas av händelsen.

Vilka frågor: syftar till att beskriva händelser, aktiviteter som ska genomföras och åtgärdens resultat/konsekvenser.

När frågor: sträva efter att fastställa en tidslinje, utforma ett schema eller identifiera viktiga tidsaspekter.

Frågor om var: syftar till att definiera de platser där verksamheten utförs eller de sammanhang där problemen uppstår.

Frågor om varför: syftar till att förstå orsakerna till problemen eller skälen till att vidta eller inte vidta en viss åtgärd.

Hur-frågor: syftar till att beskriva en metod eller ett tillvägagångssätt för att lösa problem.

4

När du har samlat in alla svar på de sex frågorna analyserar du den insamlade informationen. Det borde ge dig en heltäckande bild av den aktuella frågan.

Tips och råd

  • De sex frågorna kan anpassas till vilket syfte som helst, och kan även ställas till en själv.

  • Verktyget kan också utgöra en grundstruktur för intervjuer.

 

Referenser:

  • 5W1H method explained by Humanperf Blog:

https://www.humanperf.com/en/blog/nowiunderstand-glossary/articles/5W1H-method

  • How to use a 5W1H method to have moreproductive conversations by SIlin Li:

https://medium.com/ringcentral-ux/how-to-use-a-5w1h-method-to-have-more-productive-conversations-8e254fa4e910

Other tools of this phase

En intervju som ger bättre förståelse och insikt om ett identifierat problem.

Interviews.png

En visuell karta av hur tjänsten fungerar, för undersökning och analys

Preliminary service blueprint.png

En karta för att få insikt i kundernas känslomässiga och kognitiva uppfattningar.

Empathy map.png

Intervjuer med bilder för att stimulera till mer spontana svar.

Image interview.png

En dokumentationsmetod för personers egna observationer och reflektioner.

Probing.png

En kartläggning av alla intressenter, deras betydelse och relationer.

Stakeholder map.png

Att få information om användarnas upplevelser genom observation.

Observation.png
bottom of page