top of page

Rejäl undersökning

Probing.png

Sondering

Duration.png

1 dag

Learning material4.png

Fysiskt eller virtuellt sonderingspaket som kan innehålla:

  • anvisningar

  • anteckningsbok/dagbok

  • kamera/videokamera eller ljudinspelare

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Sondering är ett verktyg som fokuserar på egen dokumentation och reflektion. Det uppmuntrar deltagarna att själva dokumentera sina vardagliga liv och erfarenheter genom att göra anteckningar och ta foton. Detta ger en opartisk bild av deras perspektiv och erfarenheter av den undersökta frågan, eftersom det är deltagarna själva som samlar in information i ett sammanhang där ingen forskare deltar. Uppgifterna avslöjar utvecklingspunkter, behov och andra relevanta frågor om ämnet.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Med utgångspunkt i ditt problem och målet med undersökningen, identifierar du de personer som ska involveras i undersökningen. De bör vara relaterade till problemet så att deras erfarenheter kan hjälpa dig att få en inblick i den undersökta frågan. De kan vara kunder, potentiella kunder, andra intressenter eller personer från din organisation.

2

Fastställ sedan vilken dokumentationsmetod som ska användas. Det kan till exempel vara dagböcker, röst-/videoinspelningar och/eller foton. Skriv instruktionerna till deltagarna med hänsyn till de valda metoderna och den tid som ska användas.

3

Deltagarna påbörjar sin dokumentationsresa självständigt och genomför den inom den fastställda tidsramen. De dokumenterar alla upplevelser och ögonblick med anknytning till den undersökta frågan som en del av deras vardag. Om de till exempel använder Internet på sin telefon kan de skriva en dagbok om när och hur de använder det, eller om de besöker ett sjukhus kan de filma och fotografera sin resa, och alla viktiga delar av besöket. Du bör inte kontakta deltagarna under deras sonderingsprocess.

4

När dokumentationen är avslutad ger deltagarna sina dagböcker/registreringar till dig. Analysera den information de dokumenterat. Var uppmärksam på deras erfarenheter och behov, och sträva till att se den undersökta frågan ur deras perspektiv.

Tips och råd

  • Se till att dina instruktioner är tydliga och att deltagarna är väl medvetna om vad de ska dokumentera. Förberedelse är nyckeln till en lyckad undersökning.

Other tools of this phase

6 frågor för att få en helhetsbild

6 questions.png

En visuell karta av hur tjänsten fungerar, för undersökning och analys

Preliminary service blueprint.png

En karta för att få insikt i kundernas känslomässiga och kognitiva uppfattningar.

Empathy map.png

Intervjuer med bilder för att stimulera till mer spontana svar.

Image interview.png

En intervju som ger bättre förståelse och insikt om ett identifierat problem.

Interviews.png

En kartläggning av alla intressenter, deras betydelse och relationer.

Stakeholder map.png

Att få information om användarnas upplevelser genom observation.

Observation.png
bottom of page