top of page

Rejäl undersökning

Image interview.png

Bildintervju

Duration.png

60 minuter

Learning material4.png
  • Papper

  • Pennor

  • Bilder (foton, teckningar, illustrationer... beroende på ämnet)

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

En bildintervju är en indirekt intervjumetod som kombinerar delar av traditionella ostrukturerade intervjuer med bilder. Metoden syftar till att engagera kunderna mer och stimulera till mer spontana svar än vid traditionella intervjuer. Syftet med en bildintervju är att förstå kunderna bättre, få mer exakta och opartiska svar, och att avslöja underliggande tankar, associationer och nyanser som är svåra att få fram med traditionella intervjuer. Bildintervjuer ger information om behov, förväntningar, erfarenheter, attityder, önskemål och känslor kring den undersökta frågan. Det är viktigt att skapa förtroende i en bildintervju.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Förbered frågorna. Även om intervjun inte behöver vara strukturerad är en uppsättning gemensamma frågor till hjälp för att vägleda dig genom processen och för att jämföra resultaten från olika intervjuer. Det är bra att inleda intervjun med några övergripande frågor. Dessa hjälper de intervjuade att känna sig mer bekväma. De övriga frågorna bör vara mer specifika och syfta till att få fram mer djupgående information om ämnet.

2

Förbered bilder. Det kan vara foton, teckningar eller illustrationer. Antalet och typen av bilder beror på fallet. Ofta används ett fåtal bilder, t.ex. 5. Ju mer uttrycksfulla bilderna är, desto mer uppriktiga känslor kommer de sannolikt att framkalla.

3

Välj ut din grupp av intervjupersoner. Du kan intervjua dina kunder, intressenter eller interna medarbetare. Om du genomför intervjuerna ensam kan det vara värt att även fundera på hur många du hinner med och klarar av.

4

Börja intervjun med några allmänna frågor för att bryta isen. Gå sedan djupare in på de specifika frågorna med hjälp av bilder. Be deltagarna att kommentera bilderna som en del av intervjun.

5

Glöm inte att föra anteckningar under intervjun. Skriv ner all delad information och alla kommentarer, även om de kan kännas irrelevanta eller obetydliga vid tillfället. När du efter intervjun går igenom dina anteckningar kan viktiga saker dyka upp i detaljerna.

Tips och råd

  • Bildintervjuer kan också användas direkt på en tjänst eller produkt när dessa är föremål för undersökning.

  • Bildintervjuer kan också göras tvärtom, så att personerna själva fritt får välja ut bilder som för dem representerar frågan, eller bilder och teckningar som för dem representerar upplevelsen. Man kan också be dem välja ut bilder ur en given samling bilder och intervjuer kan genomföras utfirån de bilderna.

  • Om deltagarna samtycker kan du spela in intervjuerna (video- eller röstinspelning). På så sätt kan du lyssna på intervjuerna i efterhand så många gånger som du behöver och upptäcka nya detaljer eller nyanser som du kanske har missat när du antecknade.

Other tools of this phase

6 frågor för att få en helhetsbild

6 questions.png

En visuell karta av hur tjänsten fungerar, för undersökning och analys

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

En intervju som ger bättre förståelse och insikt om ett identifierat problem.

Interviews.png

En dokumentationsmetod för personers egna observationer och reflektioner.

Probing.png

En kartläggning av alla intressenter, deras betydelse och relationer.

Stakeholder map.png

Att få information om användarnas upplevelser genom observation.

Observation.png
bottom of page