top of page

Rejäl undersökning

Stakeholder map.png

Intressentanalys

Duration.png
Learning material4.png
  • Ett stort pappersark eller whiteboard.

  • Färgade pennor

  • Klisterlappar

1 timme

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Intressentanalysen skapar en karta över intressenter med anknytning till det du vill undersöka, där position, roller, värde och förbindelser synliggörs. Den visuella representationen ger en översikt som omfattar alla individer och grupper som är direkt eller indirekt kopplade eller involverade i frågan. Den hjälper också till att identifiera gemensamma eller motsatta intressen hos de inblandade aktörerna, de aktörer som kan vara till nytta för frågan och även de som kan vara skadliga.

(Stakeholder_map2).png

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Gör en lista över alla intressenter som är relaterade till din fråga eller ditt problem. Dessa inkluderar till exempel dig/din grupp, dina kunder, ditt leveransföretag, din webbplatsutvecklare osv. Gör en lista över alla som har ett direkt eller indirekt inflytande på frågan. Intressenterna är olika för varje organisation och undersökningsfråga.

2

Rita en cirkel i mitten, och sedan två eller flera runtom på ett stort papper. Detta blir din intressentkarta. Ta listan över intressenter, och börja placera ut var och en (exempelvis med hjälp av klistermärken), utifrån hur nära, viktiga och inflytelserika de är för organisationen eller företaget, med de interna intressenterna i centrum, i den inre cirkeln. Du kan lägga till yttre nischade cirklar i enlighet med detta, där de mest externa intressenterna ligger längst bort.

3

Ta en närmare titt på betydelsen och effekten, identifiera varje intressents intressen och motivation. Gruppera dem som drivs av samma intresse. Du kan använda grafiska symboler, färger eller ringa in liknande grupper.

4

Visualisera relationerna mellan intressenterna. Använd färgade pennor för att rita pilar och symboler. Finns det några av dessa som står i konflikt med varandra? Om så är fallet kan du illustrera det genom att rita kryss eller ledsna ansikten. Är det några av dem som stöder varandra? Visualisera detta genom att rita ett hjärta eller ett leende.

5

När du har identifierat relationerna mellan dina intressenter kan du fundera på vad mer kartan över intressenterna avslöjar för dig. Finns det intressanta resultat som framkommer? Till exempel några luckor, överlappningar eller något annat? Vad behöver uppmärksammas? Hur kan intressentkartan ge information om det du undersöker, och hjälpa dig att få insikt?

Tips och råd

  • Intressentkartor kan också användas direkt för en specifik tjänst eller produkt, när du vill undersöka den närmare.

Other tools of this phase

6 frågor för att få en helhetsbild

6 questions.png

En visuell karta av hur tjänsten fungerar, för undersökning och analys

Preliminary service blueprint.png

En karta för att få insikt i kundernas känslomässiga och kognitiva uppfattningar.

Empathy map.png

Intervjuer med bilder för att stimulera till mer spontana svar.

Image interview.png

En dokumentationsmetod för personers egna observationer och reflektioner.

Probing.png

En intervju som ger bättre förståelse och insikt om ett identifierat problem.

Interviews.png

Att få information om användarnas upplevelser genom observation.

Observation.png
bottom of page