top of page

Testning

Evaluation workshop.png

Utvärderingsworkshop

Duration.png

Utvärderingsworkshop 1-2 timmar. Förberedelsetiden beror på vad som ska utvärderas.

Learning material4.png
  • Koncept och/eller prototyper

  • Papper

  • Pennor och markörer i olika färger

  • Klisterlappar

  • Klistermärken i olika färger

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

En utvärderingsworkshop är ett evenemang där olika intressenter, allt från kunder till externa tjänsteleverantörer och anställda, bjuds in för att utvärdera och kommentera olika prototyper.

Deltagande från flera intressenter gör det möjligt att få ett brett perspektiv på prototyperna. När detta görs i den slutliga testfasen bidrar resultaten från utvärderingsworkshopen i hög grad till att göra tjänsten klar för marknaden En utvärderingsworkshop kan också ordnas för att utvärdera och bidra med resultat för andra testningar, t.ex. användbarhetstestning.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp när du gör den i par eller i grupp.

1

Definiera syftet och målet med workshopen och i vilket skede av tjänstens utvecklingsfas den ska ordnas.

2

Med syftet i åtanke planerar du vilka du behöver bjuda in, och börjar förbereda workshopen, allt från presentationer, handouts och prototyper till att skicka ut inbjudningar.

3

Presentera prototyperna eller andra resultat vid workshopen.

4

Be deltagarna att kommentera prototyperna och bidra till urvalet eller andra beslut som ska fattas.  Skriv ner kommentarerna och feedbacken. Dessutom kan workshoparna omfatta sifferröstning, kommentarer på klisterlappar som fästs på presentationstavlor eller punktröstning där man väljer och prioriterar bland prototyperna genom att sätta ett klistermärke på det/de man föredrar.

5

Analysera resultaten efter workshopen och ta med dem i ytterligare testprocesser eller till slutfasen.

Tips och råd

  • Ofta ordnas också en utvärderingsworkshop för att utvärdera och välja ut koncept för vidare utveckling.

Other tools of this phase

En detaljerad, specifik och skriftlig översikt över tjänsten.

Specifications.png

En matris för att utvärdera kvaliteten på prototyperna inför det slutliga urvalet.

Evaluation matrix.png

Testning av prototypers och tjänsters användbarhet.

Usability testing.png

Insamling och analys av kundfeedback vid kontaktytor – touchpoints

Touchpoint analysis.png

Testning av den slutliga prototypen innan den färdigställs.

Piloting concept.png

Skapa ett värdeerbjudande – unikt för din tjänst

Value proposition canvas.png
bottom of page