top of page

Testning

Value proposition canvas.png

Värdeerbjudande

Duration.png

60 minuter

Learning material4.png
 • Ett stort pappersark, minst storlek A3, eller en canvas för värdeerbjudanden.

 • Markörer och pennor i olika färger

 • Klisterlappar

 • Tidningar som kan klippas ur eller bilder etc. att ladda ner

 • Sax och lim

 • Annat material som kan vara till nytta för att göra värdeerbjudande

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Värdeerbjudandet hjälper dig att förstå kundernas behov och se hur tjänsten kan tillgodose dem. Den kan hjälpa företag och organisationer att fatta beslut om marknader, marknadspositionering och strategi. Under testfasen kan värdeerbjudandet användas för att se om det tänkta värdet och nyttan av tjänsten är i linje med kundens behov (vilka identifierats i undersökningsfasen). Värdeerbjudande kan också användas som riktlinje för värderingar i följande fas, Exit och avlsut, när tjänsten ska färdigställas och sedan kontinuerligt följas upp.

Value_proposition_canvas.png

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp när du gör den i par eller i grupp.

1

Ladda ner eller skriv ut värdeerbjudandet och skriv högst upp namnet på ditt projekt och den tjänst du valt.

2

Börja med att fokusera på kundprofilen, som finns på höger sida av modellen, för att lista kundens behov, problem och vinst.

 1. Ta din underöskningsdata och välj en kundprofil därifrån, eller om du har använt verktyget persona i ditt projekt kan du välja den/dem. Om du väljer en persona ska den representera en typisk kund.

 2. Börja med att lägga till kundens behov, dvs. det som kunden vill göra och lösa med hjälp av den valda tjänsten. Fundera på vilka motiv som ligger bakom. Är de till exempel känslomässigt, socialt eller internt motiverade, eller funktionella och praktiska. Identifiera de viktigaste. Till exempel behovet av att ta sig till en simhall som ligger långt bort.

 3. Identifiera sedan kundens utmaningar, problem, och prioritera dem i förhållande till hur allvarliga de är. Utmaningar är hinder och faktorer som hindrar kunden från att nå målet. I exemplet med simhallen kan det leda till negativa konsekvenser att det tar för lång tid att resa eller att bussbiljetterna är för dyra, till exempel att man inte kan träna inför en simtävling.

 4. För det tredje, lägg till vinster och fördelar, som kunden får eller önskar genom att använda tjänsten, t.ex. att ta sig till platsen med kollektivtrafik för att kunna träna simning. Prioritera även dessa enligt deras betydelse.

3

Fyll sedan i den vänstra delen av värdeerbjudandet: produkter och tjänster, vinst- och värdeskapare och problemlösningar.

 1. Börja med att räkna upp alla produkter och tjänster, inklusive deras egenskaper och fördelar, som erbjuds kunderna och som kan hjälpa kunden att lösa problemet, ex. olika typer av bussbiljetter, inklusive rabatterade studentbiljetter. Dessa möter behoven.

 2. Därefter listar du alla lösningar för utmaningarna. Dessa kan hjälpa till att lindra känslomässiga, fysiska eller ekonomiska utmaningar och problem. Till exempel kan en lösning vara att lindra stress som skapas av att inte kunna simma, eller att en rabattbiljett för studenter kan ta bort svårigheten att ta sig till simhallen.

 3. Ange slutligen allt som skapar värde och fördelar. Det är dessa element som skapar något extra, ger ett mervärde och höjer kundupplevelsen. I exemplet med simning kan biljetttypen göra personen glad och ge möjlighet till träning.

4

Titta på de två sidorna, kundprofilen och värdeerbjudandet. Tänk på din tjänst och kunden och välj ut de 3–5 viktigaste utmaningarna och vinsterna i samband med det problem som ska lösas. Välj därefter de 3–5 mest väsentliga värdeskaparna från den andra sidan och jämför dessa. Är de två sidorna balanserade? Svarar de som löser problemen och skapar värde till smärtorna och motsvarar de vinsterna? Om de inte är i balans och inte matchar varandra kan du behöva tänka om när det gäller din tjänst.

5

Skapa ett värdeerbjudande.  Om de två sidorna stämmer överens kan du skapa några värdeerbjudanden och slutligen välja en av dem. Ett unikt värdeerbjudande är en kort mening som på ett lättförståeligt och attraktivt sätt sammanfattar de förtjänster och mervärde som erbjuds, och som skiljer organisationen från andra.

Tips och råd

När du har definierat ett värdeerbjudande kan du gå ett steg längre genom att göra en visuell bild av det för dig själv och din organisation. Försök att fånga stämningen och kärnan i värdeerbjudandet. Du kan använda färger, bilder, ord och vilket material som helst. Denna visuella presentation är en påminnelse om tjänstens kärnvärden.

Referens:

Other tools of this phase

En detaljerad, specifik och skriftlig översikt över tjänsten.

Specifications.png

En matris för att utvärdera kvaliteten på prototyperna inför det slutliga urvalet.

Evaluation matrix.png

Testning av prototypers och tjänsters användbarhet.

Usability testing.png

Insamling och analys av kundfeedback vid kontaktytor – touchpoints

Touchpoint analysis.png

Utvärdering av prototyper med intressenter

Evaluation workshop.png

Testning av den slutliga prototypen innan den färdigställs.

Piloting concept.png
bottom of page