top of page

Testning

Usability testing.png

Testning av användbarhet

Duration.png

15 minuter per test. Testningen kan ta timmar eller dagar för utvecklaren.

Learning material4.png
  • Pennor, blyertspennor

  • Papper

  • Prototyper som ska testas

  • Information om testningen, ex. en broschyr

  • Verktyg för att registrera och skriva in data, exempelvis en kamera.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Syftet med användbarhetstestning är att testa vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Prototypen testas vanligtvis med slutanvändarna av tjänsten. Under testningen använder de tjänsten på samma sätt som de normalt skulle göra . Användbarhetstestet kan upprepas flera gånger under utvecklingsprocessen gång i takt med att prototyperna uppdateras, uppgraderas eller när nya prototyplösningar införs.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp när du gör det i par eller i grupp.

1

Börja med att planera testningen överlag: vad testas, hur och varför, av vem och hur många, var och genom vilka kanaler samt för hur lång tid. Minst 5–7 testpersoner med olika bakgrund behövs, och de kan vara upp till 20 stycken. Du kan testa användarna individuellt eller i mindre grupper i workshopform. Testerna kan äga rum under en dag eller spridas ut över flera dagar. En vanlig tid för ett test är 10-15 minuter, men den kan vara längre beroende på vad som testas. Testpersonerna kan även ha mycket att säga efter själva testningen. Du kan också ordna ex. med kaffeservering och fundera på små belöningar för att tacka deltagarna för deras medverkan.

Användbarhetstestning kan också genomföras vid ett specifikt evenemang, t.ex. en testworkshop, som leds med dig som moderator , eller på en offentlig plats, i organisationens miljö där testpersoner väljs ut från de som går förbi, eller i användarnas egen miljö.

2

Planera kriterierna och materialet för användbarhetstesterna, t.ex. frågor, var de ska utföras och hur, prototyper, handouts, information om testets syfte och annat, inklusive juridiska frågor. Testfrågorna kan vara kvalitativa och/eller kvantitativa. Specifika frågor kan hjälpa deltagare som har svårt att uttrycka sina åsikter.

3

Börja med att förklara vad testningen handlar om och ge testmaterialet till testpersonerna, men berätta inte hur tjänsten fungerar och ge inga tips. Var specifik när det gäller vad du önskar av dem. Testpersonerna ska testa att använda tjänsten som den är, och identifiera brister i användbarheten och element som fungerar. De kan också uttrycka sina känslor och upplevelse när de använder tjänsten.

4

Observera testpersonerna när de använder prototypen och registrera observationsdata skriftligt eller elektroniskt – eller båda. Lyssna noga, distrahera inte deltagaren. Helst bör testarna tala högt om sina erfarenheter under testningen, särskilt när de observeras individuellt. Observera och skriv ner deras spontana kommentarer som "var är...", "det här fungerar inte...", "jag önskar" och andra uttryck. Du kan också ta foton av testsituationen, men be i så fall om tillstånd i förväg och även för att publicera foton om så skulle vara fallet.

5

Ha en kort informell pratstund eller intervju med testpersonerna efteråt kring deras intryck, tankar och känslor, medan allt fortfarande är färskt i deras minne.

6

Skriv ner feedback, observationsdata och resultat. Analysera uppgifterna och gör en rapport om utvecklingspunkter och vad som fungerar. Lämna resultaten och förbättringsrapporten till utvecklingsavdelningen.

7

Användbarhetstester genomförs vanligtvis flera gånger när uppdaterade eller nya lösningar införs.
 

Tips och råd

  • Tjänsters användbarhet är ofta kulturberoende utifrån olika länders vanor och lagar.

  • Deltagarna kan fortfarande uttrycka sina känslor och upplevelser när de lämnar testsituationen.

  • Håll dig till tiden.

Other tools of this phase

En detaljerad, specifik och skriftlig översikt över tjänsten.

Specifications.png

En matris för att utvärdera kvaliteten på prototyperna inför det slutliga urvalet.

Evaluation matrix.png

Insamling och analys av kundfeedback vid kontaktytor – touchpoints

Touchpoint analysis.png

Utvärdering av prototyper med intressenter

Evaluation workshop.png

Testning av den slutliga prototypen innan den färdigställs.

Piloting concept.png

Skapa ett värdeerbjudande – unikt för din tjänst

Value proposition canvas.png
bottom of page