top of page

Разучаване

6 questions.png

6 въпроса (кой, какво, кога, къде, защо, как)

Duration.png

20 – 40 минути

Learning material4.png
  • Хартия или бяла дъска

  • Химикалка, маркери или нещо друго за писане

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Инструментът "6 въпроса" помага да се намерят отговори на въпроси, които обхващат даден проблем от всички ъгли: Кой, Какво, Кога, Къде, Защо, Как. Тези въпроси стигат до същността на различни аспекти на идентифицирания проблем, като ви позволяват да го разгледате от различни гледни точки. Например, защо е така, как работи, какво е необходимо, къде се случва и кой участва в него. Освен за намиране на информация, въпросите могат да помогнат и за анализиране на получената изследвана информация, като се намерят връзки и причинно-следствени връзки от нея.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Определете хората, които ще отговарят на 6-те въпроса. В зависимост от идентифицирания проблем можете да решите дали да включите само клиенти, или да поканите и членове на персонала или други заинтересовани страни, свързани с идентифицирания проблем.

Стъпка 2

Когато сте събрали участниците, задайте им следните въпроси:

Кои са целевите групи и заинтересованите страни, свързани с идентифицирания проблем?

Какви дейности и събития са свързани с идентифицирания проблем? Какви са резултатите от тях?

Кога се появява проблемът?

Къде (и как) възниква проблемът?

Защо съществува проблемът?

Как може да бъде решен проблемът?

Стъпка 3

Запишете отговорите. Уверете се, че всеки въпрос е бил правилно и задълбочено обсъден. Можете да задавате допълнителни въпроси, като имате предвид основната цел на всеки въпрос.

Въпроси "Кой": имат за цел да идентифицират участниците, които са замесени в проблема или които могат да бъдат повлияни от възникването му.

Въпроси „Какво“: имат за цел да опишат събитията, дейностите, които трябва да бъдат предприети, и резултатите/последствията от действието.

Въпроси „Кога“: целят да установят времева рамка, да изготвят график или да идентифицират основни аспекти на времето.

Въпроси „Къде“: имат за цел да определят местата, където се извършват дейностите, или контекста, в който възникват проблемите.

Въпроси "Защо": целят да разберат причините за проблемите или причините за предприемането или непредприемането на определен курс на действие.

Въпроси "Как": имат за цел да опишат метод или подход за решаване на проблеми.

Стъпка 4

Когато сте получили всички отговори на 6-те въпроса, анализирайте събраната информация. Тя трябва да ви даде цялостна представа за разглеждания проблем.

Съвети за използване на този инструмент

  • Шестте въпроса могат да бъдат адаптирани за всякакви цели, както и да бъдат задавани на самите вас.

  • Инструментът може да представлява и основна структура за интервюта.

 

Препратки:

The 5W1H method explained by Humanperf Blog

How to use a 5W1H method to have more productive conversations by Silin Li

Други инструменти от тази фаза

Interview to get a better understanding and insight of an identified problem.

Interviews.png

A visual model of the service for research.

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

Interviewing with images to stimulate more spontaneous responses.

Image interview.png

A self-documentation method used for observation and reflection.

Probing.png

A map of all stakeholders, and their importance and relations.

Stakeholder map.png

Obtaining user experience information through observation.

Observation.png
bottom of page