top of page

Разучаване

Observation.png

Наблюдение  

Duration.png

4 часа – 1 ден

Learning material4.png
  • Бележник

  • Фотоапарат

  • Диктофон

  • Видеокамера

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Наблюдението се използва за получаване на информация за начина, по който потребителите взаимодействат с темата на изследването, като начин да се разбере как работи тя. То разкрива как хората се държат в изследователска ситуация: какво правят и казват, как реагират, какъв е езикът на тялото им, какви са мимиките или жестовете им, както и нещата, които не правят. Това разкрива проблемите на ползваемостта, какво е потребителското преживяване, какво е функционално, необходимо, желано и нефункционално и от чия гледна точка.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Определете целта на вашето наблюдение. Отговорете на следните въпроси: Какво ще изследвате? Защо ще правите своето изследване? Какво ще направите с получените резултати? Колко участници ще са ви необходими, за да постигнете целите си?

Стъпка 2

Определете участниците, които ще бъдат наблюдавани. Помислете не само за вида на участниците, но и за това кога и къде ще проведете наблюдението си.

Стъпка 3

Изберете метода си за наблюдение. Това е тясно свързано с целите на вашето наблюдение. Например, ако искате да видите истинската реакция на участниците на изследователския въпрос, можете да им предоставите подробности за него и след това да наблюдавате какво правят в продължение на един или два часа. 

Стъпка 4

Водете си бележки. Съсредоточете се върху това, което участниците правят и не правят, върху езика на тялото и жестовете им. Записвайте и някои данни - колко пъти се повтаря дадено действие, колко време отнема, извършени стъпки и т.н. В същото време е важно да сведете до минимум възможния ефект на наблюдателя. Опитайте се да намерите баланса - да бъдете възможно най-близо до участниците, но да им влияете възможно най-малко.

Стъпка 5

Направете обобщение на наблюденията си, включващо основните ви изводи.

Съвети за използване на този инструмент

  • Наблюдението може да се използва директно върху услуга или продукт, когато е известно, че конкретна услуга или продукт са обект на изследване.

  • Резултатите могат да се анализират визуално, като се използват самозалепващи се листчета и се групират по определени теми. Това помага да се визуализира информацията и бързо да се получи обща представа за нея.

Други инструменти от тази фаза

6 questions for gaining a comprehensive view of the issue.

6 questions.png

A visual model of the service for research.

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

Interviewing with images to stimulate more spontaneous responses.

Image interview.png

A self-documentation method used for observation and reflection.

Probing.png

A map of all stakeholders, and their importance and relations.

Stakeholder map.png

Interview to get a better understanding and insight of an identified problem.

Interviews.png
bottom of page