top of page

Разучаване

Stakeholder map.png

Карта на заинтересованите страни

Duration.png
Learning material4.png
  • Голям лист хартия или бяла дъска

  • Цветни химикалки

  • Самозалепващи се листчета

1 час

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Картата на заинтересованите страни визуализира заинтересованите страни, свързани с темата на изследването, както и тяхната позиция, роли, стойност и връзки. Визуалното представяне осигурява общ поглед, който обхваща всички лица и групи, които са пряко или косвено свързани или участват в темата на изследването. Тя също така помага да се идентифицират общите или противоположните интереси на участващите страни, участниците, които могат да бъдат полезни за проблема, а също и тези, които биха могли да бъдат разрушителни.

(Stakeholder_map2).png

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Направете списък на всички заинтересовани страни, които са свързани с вашия изследователски проблем. Те включват например вас/екипа ви, клиентите ви, фирмата за доставка, разработчика на уебсайта и др. Избройте всички, които имат пряко или косвено влияние върху проблема. Заинтересованите страни са различни за всяка организация и изследователски проблем.

Стъпка 2

Начертайте два или повече вложени кръга на голям лист хартия и ги разположете на картата в зависимост от това колко близки, важни и влиятелни са те за организацията/компанията, като вътрешните заинтересовани страни са в основата, във вътрешния кръг. Можете да добавите външни вложени кръгове в съответствие с това, като най-външните заинтересовани страни са най-отдалечени.

Стъпка 3

Разгледайте по-отблизо важността и влиянието, определете интересите и мотивацията на всяка заинтересована страна. Групирайте заедно тези, които се ръководят от един и същ интерес. Можете да използвате графични символи, цветове или да ограждате подобни групи.

Стъпка 4

Визуализирайте взаимоотношенията между заинтересованите страни. Използвайте цветни химикалки, за да нарисувате стрелки и символи. Има ли конфликт между някои от тях? Ако е така, можете да илюстрирате, като нарисувате кръстове или тъжни лица. Дали някои от тях се подкрепят взаимно? Визуализирайте това, като нарисувате сърце или усмивка.

Стъпка 5

Когато определите взаимоотношенията между заинтересованите страни, помислете какво ви разкрива картата на заинтересованите страни. Има ли интересни констатации, произтичащи от нея? Например, някакви пропуски, припокривания или нещо друго? На какво е необходимо да се обърне внимание? По какъв начин картата на заинтересованите страни може да даде информация за вашия изследователски проблем и да ви помогне да придобиете представа?

Съвети за използване на този инструмент

  • Картите на заинтересованите страни могат да се използват и директно за услуга или продукт, когато е известно, че конкретна услуга или продукт са обект на изследване.

Други инструменти от тази фаза

6 questions for gaining a comprehensive view of the issue.

6 questions.png

A visual model of the service for research.

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

Interviewing with images to stimulate more spontaneous responses.

Image interview.png

A self-documentation method used for observation and reflection.

Probing.png

Interview to get a better understanding and insight of an identified problem.

Interviews.png

Obtaining user experience information through observation.

Observation.png
bottom of page