top of page

Разучаване

Image interview.png

Интервю с изображения

Duration.png

60 минути

Learning material4.png
  • Хартия

  • Химикалки

  • Изображения (снимки, карикатури, илюстрации в зависимост от темата)

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Интервюто с изображения е непряк метод на интервюиране, който съчетава аспекти на традиционните неструктурирани интервюта с изображения. Методът има за цел да ангажира в по-голяма степен клиентите и да стимулира по-спонтанни отговори в сравнение с традиционните интервюта. Целта на имиджовото интервю е да се разберат по-добре клиентите, да се получат по-точни и безпристрастни отговори и да се разкрият скрити мисли, асоциации и нюанси, които по-трудно биха се получили при традиционните интервюта. Интервютата с изображения предоставят информация за потребностите, очакванията, опита, нагласите, желанията, емоциите и мотивацията по изследвания въпрос. Създаването на доверие е важно при това интервю.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Подгответе въпросите. Въпреки че не е задължително интервюто да бъде структурирано, набор от общи въпроси е полезен за ориентиране в процеса и за сравняване на резултатите от различни интервюта. Добре е интервюто да започне с няколко общи въпроса. Те помагат на интервюираните да се чувстват по-спокойни. Другите въпроси трябва да са по-конкретни и да целят да извлекат задълбочена информация по темата.

Стъпка 2

Подгответе изображения. Те могат да бъдат снимки, карикатури или илюстрации. Броят и видът на изображенията зависят от случая. Често се използват няколко изображения, напр. 5. Колкото по-изразителни са изображенията, толкова по-искрени емоции е вероятно да предизвикат.

Стъпка 3

Изберете групата си от интервюирани лица. Можете да интервюирате вашите клиенти, заинтересовани страни или вътрешни служители. Ако провеждате интервютата сами, по-лесно е да се справите с по-малка група (например 10 души), в зависимост от целта и от това с колко души можете да се справите.

Стъпка 4

Отворете интервюто с няколко общи въпроса, които да ви помогнат да разчупите леда. След това навлезте по-дълбоко с конкретните въпроси, като използвате изображения. Помолете участниците да коментират изображенията като част от интервюто.

Стъпка 5

Не забравяйте да си водите бележки по време на интервюто. Записвайте всяка споделена информация и коментари, дори и да ви се струват неуместни или незначителни в момента. След интервюто, когато прегледате бележките си, може да се окаже, че в детайлите са забелязани някои важни неща.

Съвети за използване на този инструмент

  • Интервютата с изображения могат да се използват и директно за услуга или продукт, когато те са обект на изследване.

  • Интервютата с изображения могат да бъдат обърнати, например като се помолят участниците да изберат изображения, които представят проблема, или да изпратят изображения и рисунки, представящи преживяването. Те могат също така да бъдат помолени да изберат изображения от даден набор от изображения и интервютата да се проведат върху тези изображения.

  • Ако участниците са съгласни, можете да запишете интервютата (видео или гласов запис). По този начин можете да прослушате интервютата след това толкова пъти, колкото е необходимо, и да откриете нови детайли или нюанси, които може да сте пропуснали при воденето на записки.

Други инструменти от тази фаза

6 questions for gaining a comprehensive view of the issue.

6 questions.png

A visual model of the service for research.

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

Interview to get a better understanding and insight of an identified problem.

Interviews.png

A self-documentation method used for observation and reflection.

Probing.png

A map of all stakeholders, and their importance and relations.

Stakeholder map.png

Obtaining user experience information through observation.

Observation.png
bottom of page