top of page

Изграждане на алтернативни прототипи

Affinity diagramming.png

Афинитетна диаграма

Duration.png

30-40 минути

Learning material4.png
  • Дъска или стена

  • Генерирани идеи

  • Маркери

  • Лепенка или друго средство за прикрепване на идеите към дъската

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Афинитетната диаграма е визуален инструмент за организиране на идеи в съответствие с техните естествени връзки. Процесът включва групиране и обединяване на идеи в сходни теми и категории. Диаграмата е полезна след фазата на идеите за подбор на идеи, които да бъдат разработени в концепции и прототипи. Тя помага да се установят нови връзки между идеите или части от тях, което позволява те да бъдат комбинирани в нови концепции.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Съберете идеите, генерирани на предишния етап, и ги прикрепете на дъска или на стена.

Стъпка 2

Започнете да групирате идеите в категории, докато не получите поредица от отделни клъстери.

Стъпка 3

Синтезирайте клъстерите от идеи, така че да се получи по-сплотено цяло, и обозначете групите.

Стъпка 4

Разгледайте групите от идеи. Кои от тях вероятно ще донесат решение на идентифицирания проблем? Маркирайте ги като "най-вероятно да донесат решение", "по-малко вероятно да донесат решение" или приложете други етикети, които смятате за подходящи. Най-добрите идеи ще бъдат разработени като концепции и прототипи.

Съвети за използване на този инструмент

  • Уверете се, че има достатъчно място, за да могат хората да се движат около дъската и да добавят своите бележки.

  • Поддържайте идеята в проста форма - рисунка или най-много една или две думи.

  • Запазете идеите, които не сте избрали този път, тъй като те могат да бъдат полезни по-късно.

  • Афинитетната диаграма обикновено се използва за организиране на информация за изследвания.

Други инструменти от тази фаза

Прехвърляне на концепции в лесна за разбиране визуална форма

Concept visualization.png

Създаване на прототипи на различни услуги чрез ролева игра

Roleplay.png

Подробна оценка на услугата и нейните аспекти

Service blueprint.png

Бързи, прости, евтини и нискотехнологични прототипи

Low-fidelity prototype.png

Използва се за генериране на бързи и лесни прототипи

Rapid experiments.png

Гласуване и избор на идеи със стикери

Dot voting.png
bottom of page