top of page

Изграждане на алтернативни прототипи

Concept visualization.png

Визуализация на концепцията

Duration.png

2-3 часа

Learning material4.png
  • Голям лист хартия

  • Цветни химикалки

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Визуализацията на концепцията помага да се преведе идеята във визуална форма като концепция за представяне и комуникация, като се направи бърза и лесна за разбиране. Тя се основава на разказ, който обяснява и обосновава концепцията и нейните детайли. Следователно текстът може да се използва в подкрепа на визуализацията.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Вземете идеята или идеите, които искате да обедините в концепция, и помислете за обосновката и идеята зад концепцията, какъв е идентифицираният проблем, причините за проблема и решението, което предлагате.

Стъпка 2

Запишете основните характеристики и детайли на вашата концепция, включително тези, които съставляват същността на идеята ви.

Стъпка 3

Визуализирайте концепцията.

Стъпка 4

Представете историята си на целевата аудитория, която сте определили.

Стъпка 5

Оценете обратната им връзка и проверете дали има някакви промени, които трябва да бъдат въведени във вашата концепция.

Съвети за използване на този инструмент

  • Не се стремете към твърде сложна визуализация. В този случай по-полезни биха били прости рисунки.

Други инструменти от тази фаза

Създаване на прототипи на различни услуги чрез ролева игра

Roleplay.png

Подробна оценка на услугата и нейните аспекти

Service blueprint.png

Визуален инструмент за сортиране и подбор на идеи

Affinity diagramming.png

Бързи, прости, евтини и нискотехнологични прототипи

Low-fidelity prototype.png

Използва се за генериране на бързи и лесни прототипи

Rapid experiments.png

Гласуване и избор на идеи със стикери

Dot voting.png
bottom of page