top of page

Изграждане на алтернативни прототипи

Rapid experiments.png

Бързи експерименти

Duration.png

30-40 минути

Learning material4.png
  • Хартия

  • Цветни химикалки

  • Ножица/лепило

  • Всички реквизити, които могат да бъдат необходими за концепциите, идеите и прототипите на услугите

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Инструментът за бързи експерименти се използва за генериране на бързи и лесни прототипи, които да се тестват с целевата аудитория. Целта е да се получи ранна обратна връзка за концепциите и прототипите, за да се установи дали потенциалната услуга или нейните характеристики работят или коя алтернативна версия на услугата работи най-добре, преди да се усъвършенстват в окончателни концепции и прототипи. Бързите експерименти помагат за бързото намиране на насока за окончателното решение, лесни са за изпълнение, не изискват много време за изработване и не изискват допълнително обучение или допълнителни разходи.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Първо помислете какви са изискванията към услугата и какво бихте искали да постигнете с вашите бързи експерименти.

Стъпка 2

Изберете участниците, които да изпробват бързите прототипи. В идеалния случай те трябва да съответстват на профила на вашите целеви клиенти.

Стъпка 3

Разработете вашите бързи експерименти. Прототипите трябва да са лесни за изработване и да могат лесно да се адаптират в хода на тестването, ако е необходимо. Създавайте нови експерименти толкова пъти, колкото е необходимо.

Стъпка 4

Демонстрирайте бързите си прототипи и накарайте целевата си аудитория да ги изпробва.  Помолете ги за обратна връзка. Анализирайте резултатите и, ако е възможно, въведете промени в прототипите, които можете да тествате отново. Включването на промени в движение ви помага да тествате редица различни функции.

Съвети за използване на този инструмент

Други инструменти от тази фаза

Прехвърляне на концепции в лесна за разбиране визуална форма

Concept visualization.png

Създаване на прототипи на различни услуги чрез ролева игра

Roleplay.png

Подробна оценка на услугата и нейните аспекти

Service blueprint.png

Бързи, прости, евтини и нискотехнологични прототипи

Low-fidelity prototype.png

Визуален инструмент за сортиране и подбор на идеи

Affinity diagramming.png

Гласуване и избор на идеи със стикери

Dot voting.png
bottom of page