top of page

Изграждане на алтернативни прототипи

Low-fidelity prototype.png

Прототип с ниска прецизност

Duration.png

30 минути

Learning material4.png
  • Хартия

  • Цветни химикалки

  • Ножица/лепило

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Прототипите с ниска степен на прецизност са бързи, прости, евтини и нискотехнологични прототипи, които често са първите версии на прототипи, създадени от избраните концепции. Целта е да се тества идеята за услугата/продукта и нейната функционалност, преди да се премине към по-усъвършенствани прототипи. Често за прототипи с ниска степен на прецизност се използват например хартия, последователни изображения и картон. Върху тях може да са нарисувани основните функции. Този евтин метод помага да се визуализират прототипите достатъчно добре, за да се подпомогне събирането и анализирането на обратна връзка в ранните етапи. Не е необходимо прототипите с ниска степен на достоверност да бъдат сложни или висококачествени, така че вместо това човек може да се съсредоточи върху идеите. Прототипът с ниска степен на прецизност може да бъде променян дори в хода на взаимодействието с клиента, така че да бъде по-лесно да се получи обратна връзка.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Първо помислете какви са изискванията към услугата и какво бихте искали да постигнете с вашия прототип с ниска степен на прецизност.

Стъпка 2

Вземете решение как да предоставите своя прототип с ниска степен на прецизност. Вземете предвид аспекти като типа клиенти, които ще използват вашата услуга, инструментите и ресурсите, с които разполагате, и начините, по които можете да получите обратна връзка.

Стъпка 3

Създайте прототипа с ниска степен на прецизност. Не трябва да се притеснявате за това как изглежда той. Това, което е важно, е да се съсредоточите върху идеята, включително тези на основните функции, и върху това, което искате да тествате с клиента.

Стъпка 4

Тествайте прототипа с ниска степен на прецизност. Представете го на потребителите и поискайте тяхната обратна връзка. Първо представете идеята си и това, което бихте искали да постигнете с прототипа. Не забравяйте да подготвите целта и въпросите преди тестването.

Стъпка 5

Анализирайте обратната връзка. Има ли някакви промени, които трябва да бъдат въведени в първоначалния ви прототип?

Съвети за използване на този инструмент

  • Например уебсайтовете и приложенията са лесни за тестване с прототипи с ниска степен на прецизност.

  • Една метафора за прототип с ниска степен на прецизност може да бъде хартиена кукла

Други инструменти от тази фаза

Прехвърляне на концепции в лесна за разбиране визуална форма

Concept visualization.png

Създаване на прототипи на различни услуги чрез ролева игра

Roleplay.png

Подробна оценка на услугата и нейните аспекти

Service blueprint.png

Визуален инструмент за сортиране и подбор на идеи

Affinity diagramming.png

Използва се за генериране на бързи и лесни прототипи

Rapid experiments.png

Гласуване и избор на идеи със стикери

Dot voting.png
bottom of page