top of page

Alternative prototypes

Dot voting.png

Гласуване с точки

Duration.png

30 минути

Learning material4.png
  • Бяла дъска, маса или стена, където да се поставят идеите за гласуване

  • Кръгли стикери с точки. Алтернативно малки лепящи се листчета или други форми на стикери.

  • Залепващи се листчета

  • Маркери с различни цветове

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Гласуването с точки се използва за избор и ограничаване на идеите. То може да се използва и за избор на концепции. Гласуването се извършва с кръгли стикери и се избират идеите с най-много гласове.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

В идеалния случай този инструмент се използва от група. Един човек, който използва точкова система за гласуване, би могъл вместо това да използва клиенти или социални медии, като Pinterest, за гласуване и мнения.

Стъпка 1

Подгответе идеите или концепциите за гласуване, като ги поставите на стена или бяла дъска, или ги изложите на маси. Не забравяйте да оставите място, за да могат хората да се движат около тях.

Стъпка 2

Накратко запознайте участниците с целите и им раздайте кръгли стикери. Всеки трябва да има по-малко стикери, отколкото са идеите, например 6 стикера за 10 идеи. Помолете участниците да поставят стикер до идеите, които им харесват най-много. Като алтернатива те могат също така да нарисуват кръстче в зоната за гласуване под всяка идея. Дайте на участниците 5 минути, за да изпълнят тази дейност. Времето може да е по-дълго, ако има много участници. В такива случаи групите за гласуване също могат да бъдат разделени или да имат смени в графиците.

Стъпка 3

Изчислете броя на гласовете и изберете 3-5 идеи с най-много гласове за по-нататъшно разработване.

Стъпка 4

Ако е необходимо, проведете втори кръг на оценяване, за да изберете идеите, например ако има еднакъв брой гласове за идеи или концепции.

Стъпка 5

След като изберете идеите, дайте на всеки участник 5 минути, за да напише коментари на самозалепващи се листчета за всяка избрана идея.

Стъпка 6

Обсъдете заедно избраните идеи, за да ги доуточните и развиете. Идеите могат също така да бъдат комбинирани заедно.

Съвети за използване на този инструмент

  • Могат да се използват различни видове стикери, които да предизвикват различни емоции и да мотивират, например стикери с форма на сърце или звезда или стикери за деца, или други предмети, като стрелички, печати или желирани бонбони..

Други инструменти от тази фаза

Прехвърляне на концепции в лесна за разбиране визуална форма

Concept visualization.png

Създаване на прототипи на различни услуги чрез ролева игра

Roleplay.png

Подробна оценка на услугата и нейните аспекти

Service blueprint.png

Бързи, прости, евтини и нискотехнологични прототипи

Low-fidelity prototype.png

Визуален инструмент за сортиране и подбор на идеи

Affinity diagramming.png

Използва се за генериране на бързи и лесни прототипи

Rapid experiments.png
bottom of page