top of page

Симулации

Piloting concept.png

Пилотно тестване

Duration.png

Зависи от услугата. Често между 15 и 30 минути на човек

Learning material4.png
  • Хартия, тетрадки или компютър за записки

  • Устройства за запис на звук и видео

  • Химикалки

  • Прототипи за пилотно тестване

  • Всякакви материали за раздаване и листовки

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Пилотното тестване представлява финалното тестване на услугата, преди тя да бъде финализирана за пазарите, и осигурява обективни гледни точки и опит на потенциалните клиенти. То може да се сравни с генерална репетиция, но при пилотното тестване тестващите не трябва да са свързани с услугата, за да получат обективна и свежа гледна точка на потребителите, която им позволява да забележат всички предимства и недостатъци на услугата и да помогнат за адаптирането ѝ към реалните нужди на клиентите.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в група.

Стъпка 1

Планирайте пилотното тестване и подгответе логистиката за него. Какво ще тествате? С кого ще тествате? Колко тестери са необходими? Кога, къде и как ще тествате? Какви материали са необходими за провеждането му? Изберете тестери, които не са участвали в разработването на услугата. В идеалния случай те трябва да са потенциални крайни потребители на услугата. Броят на тестерите може да бъде например между 10 и 20, за да се открият в услугата нейните недостатъци и това, което работи добре. Понякога са необходими и по-малко хора.

Стъпка 2

Решете какъв вид информация ви е необходима от пилотното тестване и как да я получите. Създайте въпросите въз основа на това. Въпросите могат да бъдат възможно най-отворени, почти като при разговор, като оставите тестерите да говорят. Можете да имате и някои по-конкретни въпроси за конкретни елементи. Освен това можете да определите области от интерес за себе си, които да наблюдавате.

Стъпка 3

Планирайте как ще наблюдавате тестерите и ще събирате данни. Обикновено е добре отначало да оставите тестерите да използват услугата свободно, след което можете да ги помолите да изпълняват конкретни задачи и да задавате въпроси въз основа на тях.

Стъпка 4

Съберете и анализирайте данните от пилотното тестване. Направете списък на всички области на подобрение, желания, потенциални рискове и силни страни във вашия окончателен прототип, както и на всички неочаквани проблеми. Въз основа на данните можете да решите да продължите към финализиране на услугата или да се върнете към предишна фаза и да направите промени. Тази фаза може да предостави и интересни данни за бъдещ маркетинг и уточняване на целевите групи. При вземането на решения е добре да имате предвид каква е идентичността на вашата организация и професионална същност и дали тези решения са в съответствие с вашата дейност и предвиденото развитие.

Съвети за използване на този инструмент

Опитайте се да започнете пилотното тестване с ваши приятели или членове на семейството ви - това ще ви даде честна и свежа обратна връзка.

Прочетете повече тук:

Други инструменти от тази фаза

Матрица за оценка на качеството на прототипите за окончателен подбор.

Evaluation matrix.png

Тестване на ползваемостта на прототип.

Usability testing.png

Получаване и анализиране на обратна връзка от клиентите за точките на контакт.

Touchpoint analysis.png

Заинтересовани страни, които оценяват прототипи

Evaluation workshop.png

Създаване на предложение за стойност.

Value proposition canvas.png
bottom of page