top of page

Симулации

Usability testing.png

Тестване на използваемостта

Duration.png

15 минути за всеки обект на тестване. Тестването може да отнеме часове или дни на разработчика.

Learning material4.png
  • Химикалки, моливи

  • Хартия

  • Прототипи, които да бъдат тествани

  • Всякакви листовки и друга информация за тестването

  • Инструменти за записване на данните. Това може да включва фотоапарат.

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Целта на тестването на ползваемостта е да се провери доколко лесен и интуитивен е прототипът на услугата и да се установи какво работи добре и какво трябва да се подобри. Прототипът обикновено се тества с крайните потребители на услугата. По време на тестването крайните потребители използват услугата така, както биха я използвали обикновено. Тестът за ползваемост може да се повтори няколко пъти по време на процеса на разработване, когато прототипите се актуализират, надграждат и се въвеждат нови прототипни решения.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в група.

Стъпка 1

Започнете с планиране на тестването като цяло: какво се тества, как и защо, от кого и колко, къде и по какви канали и колко време трябва да отнеме тестването. Трябва да има минимум 5-7, до 20, участници в тестването на ползваемостта с различен опит. Можете да тествате потребителите индивидуално или в по-малки групи във формат на семинар. Тестването може да се проведе в рамките на един ден или да се разпредели в няколко дни. Обикновено времето за един тестващ е 10-15 минути, но може да е и повече в зависимост от прототипа. Тестващите може да имат много какво да кажат след тестването. Можете да организирате кафе-кетъринг за участниците в тестването и да помислите за малки награди, за да им благодарите за отделеното време.

Тестването на ползваемостта може да се проведе в рамките на специално събитие, като семинар за тестване, ръководен от вас като модератор, или на публично място, в средата на организацията, където тестващите минават на случаен принцип, или в собствената среда на потребителите.

Стъпка 2

Планирайте критериите и материалите за тестване на ползваемостта, като например въпроси, точки за наблюдение, процес на модериране, прототипи, информационни материали, информация за целта на тестването и всякакви други елементи, включително правни въпроси. Въпросите за тестване могат да бъдат качествени и количествени. Специфичните въпроси могат да помогнат на онези участници, които изпитват затруднения при изразяване на мнението си.

Стъпка 3

В ситуацията на тестване започнете с обяснение за това какво е тестването и дайте материалите за тестване на участниците, но не разказвайте и не давайте съвети как работи услугата. Бъдете конкретни по отношение на това, от което се нуждаете от тестващите. Тестерите трябва да тестват използването на услугата такава, каквато е, и да идентифицират недостатъци на използваемостта, а също и елементи, които работят добре. Те могат също така да изразят своите емоции при използването на услугата.

Стъпка 4

Наблюдавайте тестерите, докато използват прототипа, и записвайте данните от наблюдението писмено или електронно, или и по двата начина. Слушайте внимателно, не разсейвайте участника или себе си. В идеалния случай тестващите трябва да говорят на глас за преживяванията си по време на тестването, особено когато са наблюдавани индивидуално. Наблюдавайте и записвайте интуитивните им коментари, като например " къде е...", "това не работи...", "Иска ми се" и други изрази. Можете също така да направите снимки на ситуацията на тестване, но в такъв случай поискайте предварително разрешение, а също и за публикуване на снимките, ако това би било необходимо.

Стъпка 5

Проведете кратък неофициален разговор или интервю с тестващите за техните впечатления, мисли и чувства след тестването, докато всичко е още прясно в паметта им.

Стъпка 6

Запишете обратната връзка, данните от наблюденията и констатациите. Анализирайте данните и направете доклад за точките на развитие и за това, което работи добре. Предайте констатациите и доклада за подобренията на отдела за развитие.

Стъпка 7

Тестването на ползваемостта обикновено се провежда няколко пъти при въвеждането на актуализирани или нови решения.

Съвети за използване на този инструмент

  • Използваемостта на услугата често зависи от културата поради специфичните навици и законите на всяка държава.

  • Участниците могат да изразяват своите емоции и преживявания и след напускане на тестовата ситуация.

  • Придържайте се към определеното време.

Други инструменти от тази фаза

Матрица за оценка на качеството на прототипите за окончателен подбор.

Evaluation matrix.png

Получаване и анализиране на обратна връзка от клиентите за точките на контакт.

Touchpoint analysis.png

Заинтересовани страни, които оценяват прототипи

Evaluation workshop.png

Пилотно тестване на окончателния прототип преди финализирането му

Piloting concept.png

Създаване на предложение за стойност.

Value proposition canvas.png
bottom of page