top of page

Tutkimus

6 questions.png

6 kysymystä (kuka, mitä, milloin, missä, miksi, miten)

Duration.png

20 – 40 minuuttia

Learning material4.png
  • Paperia tai valkotaulu

  • Kyniä, tusseja tai muita kirjoitusvälineitä

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

6 kysymystä -työkalu tarkastelee tutkittavaa asiaa ja auttaa saamaan siitä tietoa kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista: kuka, mitä, milloin, missä, miksi, miten. Esimerkiksi, miksi palvelu on tietynlainen, miten se toimii, mitä siihen tarvitaan, missä se tapahtuu, ja kuka siinä on mukana. Tiedon saamisen lisäksi työkalun kysymykset voivat auttaa analysoimaan tutkimustietoa, ja löytämään siitä yhteyksiä sekä syy-seuraus -suhteita.

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Määrittele, kenet haluat vastaavan kuuteen kysymykseen. Ratkaistavasta ongelmasta riippuen voit päättää, otetaanko mukaan vain asiakkaita, vai kutsutaanko mukaan myös organisaation henkilöstöä tai muita tapaukseen liittyviä sidosryhmäläisiä.

2

Löydettyäsi vastaajat, kysy heiltä:

Kuka tai ketkä liittyvät ratkaistavaan ongelmaan ollen sen kohderyhmää ja sidosryhmää? Keitä he ovat?

Mitä toimintaa ja tapahtumaa liittyy ratkaistavaan ongelmaan? Mitä tuloksia näistä on olemassa?

Milloin ongelma ilmenee?

Missä (ja miten) ongelma ilmenee?

Miksi ongelma on olemassa?

Miten ongelmaan voidaan vastata?

3

Kirjoita vastaukset ylös. Varmista, että jokaiseen kysymykseen on vastattu kattavasti. Jos kysyt lisäkysymyksiä, pidä mielessäsi kunkin pääkysymyksen tarkoitus.

Kuka (ketkä) -kysymykset: pyri tunnistamaan ihmiset ja tahot, jotka liittyvät ratkaistavaan ongelmaan, tai joihin se saattaa vaikuttaa.

Mitä-kysymykset: pyri kuvaamaan tapahtumia ja toimintoja sekä näiden tuloksia ja seurauksia.

Milloin-kysymykset: pyri luomaan toiminnalle aikajana sekä aikataulu tai tunnistamaan ajoitukseen liittyvät olennaiset seikat.

Missä-kysymykset: pyri määrittelemään, missä toiminta tapahtuu, tai missä yhteydessä ongelma esiintyy.

Miksi-kysymykset: pyri ymmärtämään mistä ongelma johtuu, miksi se on olemassa, tai miksi jotain ollaan tai ei olla tehty ja miksi.

Miten-kysymykset: pyri kuvaamaan jotain menetelmää tai lähestymistapaa ongelmien ratkaisemiseksi.

4

Kun olet kerännyt vastaukset kaikkiin kuuteen kysymykseen, analysoi ne. Tämä antaa kattavan kuvan ratkaistavasta ongelmasta.

Tips and hints for using this tool

  • 6 kysymystä -työkalua voidaan soveltaa eri tarkoituksiin. Näitä kysymyksiä voi kysyä myös itseltä.

  • 6 kysymystä -työkalua voi myös muodostaa perusrakenteen haastatteluille.

 

Lähteet:

Vaiheen muut työkalut

Haastattelut syvemmän käsityksen luomiseksi tutkittavasta asiasta.

Interviews.png

Visuaalinen malli palvelusta sen tutkimiseen

Preliminary service blueprint.png

Visuaalinen kartta asiakkaan ajatuksista ja reaktioista ratkaistavasta ongelmasta

Empathy map.png

Haastattelu kuvia käyttäen välittämien vastausten saamiseksi

Image interview.png

Itsedokumentointi- ja pohdintamenetelmä päiväkirjamuodossa

Probing.png

A map of all stakeholders, and their importance and relations.

Stakeholder map.png

Käyttäjäkokemustiedon saaminen havainnoimalla

Observation.png
bottom of page