top of page

Tutkimus

Stakeholder map.png

Sidosryhmäkartta

Duration.png
Learning material4.png
  • Iso paperiarkki tai valkotaulu

  • Erivärisiä kyniä

  • Post-it -lappuja

1 tunti

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Sidosryhmäkartta tarkastelee ja visualisoi ratkaistavaan ongelmaan liittyviä sidosryhmiä, heidän asemaansa, roolejaan ja arvojaan sekä heidän välisiä yhteyksiään. Se auttaa myös tunnistamaan sidosryhmäläisten yhteiset tai vastakkaiset intressit, sekä ne, jotka ovat höydyllisiä ratkaistavan ongelman kannalta ja ne, joista ei ole hyötyä tai jotka pikemminkin haittaavat.

(Stakeholder_map2).png

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Tee lista sidosryhmistä, jotka liittyvät ratkaistavaan ongelmaan ja vaikuttavat siihen suoraan tai epäsuoraan. Näitä voivat ovat esimerkiksi sinä/tiimisi, asiakkaasi, tavarantoimittajasi tai verkkosivustosi kehittäjä. Sidosryhmät vaihtelevat ratkaistavan ongelman ja organisaation mukaan.

2

Piirrä kaksi tai useampi sisäkkäinen ympyrä suurelle paperille.Tästä tulee sidosryhmäkarttasi. Katso listaamiasi sidosryhmiä ja sijoita ne sidosryhmäkartallesi post-it-lapuilla sen mukaisesti, kuinka lähellä, tärkeitä ja vaikutusvaltaisia ne ovat organisaatiolle/yritykselle. Aseta organisaation sisäiset sidosryhmät ytimeen ja sisäympyrään. Voit lisätä ympyröitä olemassa olevien ympyröiden ulkopuolelle ja sijoittaa ulompiin ympyröihin kauimpana olevat sidosryhmät.

3

Tarkastele jokaisen sidosryhmän tärkeyttä ja vaikutusta, ja tunnista kunkin kiinnostuksen kohteet ja motivaatiot. Ryhmittele yhteen ne sidosryhmät, joilla kohteet ja motivaatiot ovat samankaltaiset. Voit käyttää samankaltaisten ryhmien merkitsemiseen kuvioita, kuten kolmioita tai tähtiä, värejä tai ympyröitä.

4

Merkitse karttaan sidosryhmien väliset suhteet nuolilla ja kuvioilla. Käytä tähän eri värejä. Jos jotkut suhteet ovat ristiriidassa keskenään, voit käyttää niiden havainnollistamiseen esimerkiksi rastia tai surullista hymiötä. Jos taas jotkut sidosryhmät tukevat toisiaan, voit ilmasta tätä esimerkiksi piirtämällä sydämen tai hymyilevän hymiön.

5

Kun olet tunnistanut sidosryhmiesi väliset suhteet, mieti, mitä muuta mielenkiintoista sidosryhmäkartta sinulle paljastaa. Onko siinä päällekkäisyyksiä? Puutuuko jotain? Mikä vaatii huomiota? Mitä tietoa sidosryhmäkartta voi antaa ratkaistavaan ongelmaasi liittyen, ja mitä oivalluksia siitä syntyy?

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Sidosryhmäkartta voidaan tehdä myös suoraan määrätylle palvelulle tai tuotteelle, joka on tutkimuksen kohteena.

Vaiheen muut työkalut

6 kysymystä kattavan kuvan luomiseksi asiasta

6 questions.png

Visuaalinen malli palvelusta sen tutkimiseen

Preliminary service blueprint.png

Visuaalinen kartta asiakkaan ajatuksista ja reaktioista ratkaistavasta ongelmasta

Empathy map.png

Haastattelu kuvia käyttäen välittämien vastausten saamiseksi

Image interview.png

Itsedokumentointi- ja pohdintamenetelmä päiväkirjamuodossa

Probing.png

Haastattelut syvemmän käsityksen luomiseksi tutkittavasta asiasta.

Interviews.png

Käyttäjäkokemustiedon saaminen havainnoimalla

Observation.png
bottom of page