top of page

Research

Probing.png

Luotainpäiväkirja

Duration.png

1 päivä

Learning material4.png

Luotainpaketti, joka voi myös olla virtuaalinen ja sisältää:

  • ohjeita

  • muistikirjan/päiväkirjan

  • kertakäyttöisen valokuva-/videokameran tai ääninauhurin

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Luotainpäiväkirja on itsedokumentointimenetelmä, jonka avulla tutkittavat itsenäisesti ilman tutkijaa dokumentoivat ja pohtivat tutkittavan asian käyttöä arkielämässään ja kokemuksiaan siitä, tekemällä muistiinpanoja ja ottamalla valokuvia siitä. Tämä antaa puolueettoman kuvan heidän näkökulmastaan ja kokemuksestaan tutkitusta asiasta. Aineisto paljastaa tutkittavaan asiaan liittyviä kehityskohteita, tarpeita ja muuta hyödyllistä tietoa.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Määrittele luotauksen tavoite ja siihen osallistuvat henkilöt. Heidän tulisi liittyä ratkaistavaan ongelmaan, sillä heidän luotauskokemuksiensa on tarkoitus auttaa sinua saamaan käsitys ratkaistavaan ongelmaan liittyvästä tutkittavasta asiasta. Osallistujat voivat olla esimerkiksi asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, muita sidosryhmiä tai organisaation työntekijöitä.

2

Määritä seuraavaksi luotauksessa käytettävä itsedokumentointimenetelmä. Se voi olla esimerkiksi päiväkirja, ääni-/videotallenne ja/tai valokuvia, tai yhdistelmä näitä. Kirjoita osallistujille ohjeet luotaukseen, joissa määrittelet myös käytettävän ajan sekä  menetelmät.

3

Luotaukseen osallistuvat aloittavat dokumentointimatkansa ja suorittavat sen annetussa ajassa. He dokumentoivat kaikki tutkittavaan aiheeseen liittyvät kokemuksensa ja hetket osana jokapäiväistä elämäänsä. Jos esimerkiksi tutkitaan Internetin käyttöä, ja he käyttivät sitä tiettynä päivänä puhelimellaan, he kirjaavat päiväkirjaan, millä välineellä he käyttivät Internetiä, miksi, miten, milloin ja kuinka kauan. Tai jos tutkitaan sairaalan tiloja, he menevät sairaalaan ja voivat tallentaa ja valokuvata käyntinsä siellä. Tarkoituksena on olla ottamatta yhteyttä osallistujiin luotausprosessin aikana.

4

Itsedokumentoinnin päätyttyä osallistujat palauttavat päiväkirjansa/tallenteensa sinulle. Analysoi niissä oleva tieto. Kiinnitä huomiota heidän kokemuksiinsa ja tarpeisiinsa, ja yritä nähdä tutkittu asia heidän näkökulmastaan.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Varmista, että ohjeet osallistujille ovat selkeät, ja että kaikki osallistujat ovat tietoisia siitä, mitä heidän tulee dokumentoida. Hyvä valmistelu on luotauksen A ja O.

Vaiheen muut työkalut

6 kysymystä kattavan kuvan luomiseksi asiasta

6 questions.png

Visuaalinen malli palvelusta sen tutkimiseen

Preliminary service blueprint.png

Visuaalinen kartta asiakkaan ajatuksista ja reaktioista ratkaistavasta ongelmasta

Empathy map.png

Haastattelu kuvia käyttäen välittämien vastausten saamiseksi

Image interview.png

Haastattelut syvemmän käsityksen luomiseksi tutkittavasta asiasta.

Interviews.png

Sidosryhmien visualisointi sisältäen niiden merkitykset ja toistensa väliset suhteet

Stakeholder map.png

Käyttäjäkokemustiedon saaminen havainnoimalla

Observation.png
bottom of page