top of page

Odkrywanie pomysłów

Analogies.png

Analogie

Duration.png

60 minut

Learning material4.png
  • Plik elektroniczny lub papier

  • Długopisy i markery w różnych kolorach

  • Karteczki samoprzylepne

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Analogie znajdują inspirację dla pomysłów poprzez rysowanie podobieństw i porównywanie dwóch rzeczy. Na przykład precyzyjny serwis może być opisany jako zegar, lub piękny głos może być opisany jako głos anioła. Analogie są osadzone w kulturze, symbolach, języku i ideach pochodzących z natury. Analogie wyjaśniają i nadają znaczenie rzeczom, wywołują skojarzenia i emocje, są więc bogatym źródłem pomysłów, które mogą być również łatwo zrozumiane przez klientów.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Weź zidentyfikowany problem jako punkt wyjścia i określ jego główne aspekty, dla których można znaleźć analogie, np. przyjmowanie klientów.

2

Uczyń każdy z aspektów neutralnym sektorowo i zacznij myśleć o analogiach dla nich. Na przykład zarządzanie przepływem publiczności w sali koncertowej lub na koncercie plenerowym. Kluczowym elementem może tu być ruch, przemieszczanie się istot żywych i ludzi.

3

Zacznij szukać analogii dla każdego aspektu, pytając "co też jest takie?":

  • przyrody. W przypadku publiczności, jak natura zarządza przepływami? Jak krew płynie w żyłach?

  • W innym sektorze i podobnych usługach lub produktach. W przypadku słuchaczy, jak zarządza się przepływami (klientów) w innych sektorach?

  • Dowolne inne źródło. Na przykład, w przypadku publiczności, jak zarządza się przepływem informacji?

4

Zapisz te analogie i zacznij szukać szczegółów. Podkreśl podobieństwa, różnice i to, czego możesz się z nich nauczyć.

5

Zacznij generować i wymieniać pomysły na podstawie swoich ustaleń i zauważonych przykładów pamiętając o problemie do rozwiązania. Czy analogie rzucają jakieś światło na to, jak możesz rozwiązać problem? Co można by przenieść na Twój problem? Jak?

6

Kiedy masz wystarczająco dużo pomysłów, przejdź do następnej fazy, aby je ocenić.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Czasami odkrywanie różnic może być bardziej wartościowe niż podobieństw.

  • Należy umożliwić wszystkim udział i nie oceniać zbyt szybko.

  • Analogie można również wykorzystać do zastanowienia się, co może reprezentować sama organizacja lub firma albo poziom umiejętności twardych lub zawodowych.

Inne narzędzia tej fazy

Aktywny i wyjaśniający sposób generowania pomysłów

Bodystorming.png

Tablica inspiracji dla wymyślenia rozwiązania

Inspiration board.png

Narzędzie do grupowego wymyślania pomysłów

Brainstorming.png

Fikcyjny opis potencjalnego klienta

Persona.png

Tworzenie pomysłów wraz z klientami i interesariuszami

Co-creation workshop.png

Matryca pomysłów w obszarze elementów usługi

Morphological analysis.png

To co musi, powinna, mogłaby i nie może mieć usługa

must-have.png

Prośba do grupy o ekspertyzę

Crowdsourcing.png

Mapa istniejących rozwiązań zidentyfikowanego problemu

Competition map.png

Wizualna mapa dochodzenia do pomysłów

Mind map.png

Ciche wypracowywanie pomysłów i czerpanie inspiracji od innych

Brainwriting.png
bottom of page