top of page

Odkrywanie pomysłów

Brainstorming.png

Burza mózgów

Duration.png

15-30 minut

Learning material4.png
  • Duża kartka papieru, tablica lub ściana, na której można umieszczać karteczki samoprzylepne

  • Długopisy i markery w różnych kolorach

  • Karteczki samoprzylepne

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Burza mózgów to metoda generowania pomysłów, która zazwyczaj odbywa się w grupie. Chodzi o to, aby w krótkim czasie wygenerować wiele pomysłów swobodnie, bez oceniania. Selekcja pomysłów odbywa się później, a najbardziej obiecujące pomysły wybierane są z puli tych wygenerowanych.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. Jeśli pracujesz samodzielnie, w burzę mózgów mogą być zaangażowani klienci lub inne osoby.

1

Uwzględnij zidentyfikowany problem do wygenerowania pomysłów i pomyśl o osobach, które chcesz zaprosić na sesję burzy mózgów, których wkład może być istotny.

2

Przygotuj sesję, np. pokój, karteczki samoprzylepne, tablice do wyboru pomysłów, catering i zaproś uczestników.

3

Rozpocznij sesję od wyjaśnienia problemu, dla którego generowane są pomysły.

4

Przejdź do generowania pomysłów, burzy mózgów. Każdy może generować pomysły w dowolnym momencie. Jako moderator zapisuj wszystkie pomysły na karteczkach samoprzylepnych i przyczepiaj na tablicy. Pomysły mogą być również zapisywane bezpośrednio na tablicy, ale grupowanie ich później jest łatwiejsze dzięki karteczkom samoprzylepnym, które można przenosić. Przeznacz na burzę mózgów np. 10 minut, aby zachować świeżość pomysłów. Możesz przedłużyć sesję, jeśli wydaje się, że pojawia się więcej pomysłów lub przerwać ją wcześniej, jeśli pomysły zaczynają się powtarzać. Możesz też zachęcać do generowania dalszych.

5

Kiedy już będziesz gotowy, pogrupuj pomysły według podobieństwa i wspólnie zidentyfikuj najistotniejsze z nich, aby przejść do następnej fazy. Zachowaj pomysły, które nie zostały wybrane, ponieważ mogą być potrzebne później.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  1. Przed rozpoczęciem procesu tworzenia pomysłów można przeprowadzić ćwiczenie przełamujące lody lub zastosować inne metody, takie jak muzyka, aby pomóc ludziom zrelaksować się i otworzyć ich umysły. Możesz również wyjść na zewnątrz, zmienić miejsce lub poprosić ludzi o przejście na różne miejsca, aby zwiększyć generowanie pomysłów.

  2. Istnieje wiele narzędzi internetowych ułatwiających prowadzenie burzy mózgów w sieci.

Inne narzędzia tej fazy

Aktywny i wyjaśniający sposób generowania pomysłów

Bodystorming.png

Tablica inspiracji dla wymyślenia rozwiązania

Inspiration board.png

Szukanie analogicznych pomysłów

Analogies.png

Fikcyjny opis potencjalnego klienta

Persona.png

Tworzenie pomysłów wraz z klientami i interesariuszami

Co-creation workshop.png

Matryca pomysłów w obszarze elementów usługi

Morphological analysis.png

To co musi, powinna, mogłaby i nie może mieć usługa

must-have.png

Prośba do grupy o ekspertyzę

Crowdsourcing.png

Mapa istniejących rozwiązań zidentyfikowanego problemu

Competition map.png

Wizualna mapa dochodzenia do pomysłów

Mind map.png

Ciche wypracowywanie pomysłów i czerpanie inspiracji od innych

Brainwriting.png
bottom of page