top of page

Odkrywanie pomysłów

Mind map.png

Mapa myśli

Duration.png

30-45 minut / nieokreślony, ponieważ praca nad mapą myśli może trwać do kilku dni lub tygodni

Learning material4.png
  • Duże arkusze papieru, minimalny rozmiar A3 lub tablica lub flipchart

  • Markery i długopisy w różnych kolorach

  • Karteczki samoprzylepne w różnych kolorach, możliwe również o różnych kształtach i naklejkach

  • Ewentualnie taśma do mocowania arkuszy papieru na ścianach i szpachlówki samoprzylepnej oraz naklejki

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Mapa myśli to wizualny diagram, który można wykorzystać do generowania pomysłów na rozwiązania i do eksploracji pomniejszych idei odnoszących się do zidentyfikowanego problemu i prób rozwiązania.   Sortowanie pomysłów według tematów i podtematów wokół głównego tematu pozwala szczegółowo  obserwować tematy pomysłów  i ich potencjał oraz generować jeszcze więcej pomysłów. Prezentacja wizualna prezentuje powiązania między pomysłami i tematami i pozwala   połączyć je w nowe pomysły.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Weź dużą kartkę papieru, tablicę lub flipchart i napisz zidentyfikowany problem w środku.

2

Zacznij generować pomysły na zidentyfikowany problem, dodając najpierw główne idee wokół centrum. Następnie zacznij dodawać pod-pomysły do głównych pomysłów. Zorganizuj je w gałęzie pomysłów, takie jak drzewo. Możesz użyć różnych kolorów, a także karteczek samoprzylepnych dla pomysłów, które możesz przenosić i grupować razem z podobnymi koncepcjami.  Oprócz pisania możesz także rysować pomysły lub używać obrazów.

3

Dodaj kilka rund pomysłów w ten sam sposób, aby uzyskać wiele warstw pod-pomysłów.

4

Gdy będziesz gotowy, spójrz na mapę myśli i znajdź powiązania lub nakładające się pomysły. Połącz pomysły o podobnej tematyce, ponieważ mogą one stworzyć nowy, skonstruowany pomysł. Użyj różnych kolorów, aby pogrupować lub skategoryzować pomysły.

5

Podkreśl główne idee i przedstaw je do oceny i rozwoju w następnej fazie.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Możesz kontynuować pracę nad mapą myśli przez kilka dni, wracając do niej za każdym razem, gdy masz coś do dodania.

  • Możesz również sprawić, by Twoi klienci pracowali na mapie myśli w Twoim lokalu.

  • Do tego narzędzia można również użyć aplikacji map myśli online.

Inne narzędzia tej fazy

Aktywny i wyjaśniający sposób generowania pomysłów

Bodystorming.png

Tablica inspiracji dla wymyślenia rozwiązania

Inspiration board.png

Narzędzie do grupowego wymyślania pomysłów

Brainstorming.png

Fikcyjny opis potencjalnego klienta

Persona.png

Szukanie analogicznych pomysłów

Analogies.png

Matryca pomysłów w obszarze elementów usługi

Morphological analysis.png

Tworzenie pomysłów wraz z klientami i interesariuszami

Co-creation workshop.png
SCAMPER.png

Mapa istniejących rozwiązań zidentyfikowanego problemu

Competition map.png

Prośba do grupy o ekspertyzę

Crowdsourcing.png

Ciche wypracowywanie pomysłów i czerpanie inspiracji od innych

Brainwriting.png
bottom of page